Statens vegvesen: Slik kan anleggsbransjen gjøre skipsfarten grønnere

statens vegvesen

Veien til verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart er asfaltert. Det viser veikartet som Statens vegvesen og Grønt Skipsfartsprogram overrakte Klima- og miljødepartementet mandag.

Løsninger for klimakutt i bygg- og anleggsnæringa finns ikke bare på land. Ved å overføre mer gods fra vei til sjø og samtidig stille krav om grønnere sjøtransport, reduseres utslippene.

Det offentlige står for rundt 40 prosent av omsetningen innen bygg og anlegg, og kan bruke sin innkjøpsmakt til å få fart i den grønne omstillingen til sjøs.

Statens vegvesen og fylkeskommunene har allerede demonstrert hvordan krav til null- og lavutslipp gjør ferjetrafikken grønn. Norges første batteriferje «Ampere» kom i 2015, og i dag har Norge mer enn 70 batteriferjer i trafikk.

250 av alle norskopererte skip med batterier er i drift eller under bygging – av totalt 750 i hele verden. Det har ført til at norsk leverandørindustri har tatt en ledende posisjon globalt.

– Etterspørsel etter grønn transport fra store, offentlige byggherrer kan skape en nullutslippsrevolusjon for fraktefartøyene langs kysten, lik den vi har sett på ferjesida. Ved at det offentlige etterspør null- og lavutslippsløsninger, får vi ned utslippene, vi får flåtefornyelse av lasteskip, grønn verdiskaping, arbeidsplasser og maritim eksport, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Statens vegvesens arbeid med asfaltkontrakter viser hvordan revolusjonen innen bygg- og anleggsnæringa kan skje i praksis, ved at CO2-utslipp vektlegges i tillegg til pris.

Entreprenørene må dokumentere sine CO2-utslipp, og tilbyderne får påslag på tilbudssummen ut fra sine utslipp. I løpet av de de to siste årene er utslippene fra asfalt redusert med 25 prosent, og innen 2030 ventes utslippene å være redusert med 70 prosent.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.