Norske nettbutikker med rekordomsetning – Krisen fortsetter for klær og sko

nettbutikk interiør

Økt smitte og enda mer omfattende smitterestriksjoner fører til krise for kles- og skobutikkene, med en nedgang på henholdsvis 19 og 34 prosent, samtidig som norske nettbutikker opplever rekordomsetning med en vekst på 74 prosent.

Virke ber om kortsiktige tiltak for å få butikkene gjennom pandemien, og langsiktige tiltak for å gi like vilkår i den internasjonale konkurransen.

– Vi ser nå tydelig konsekvensene av at detaljhandelen ble pålagt å stenge på kort varsel. Disse tallene viser hvordan koronakrisen treffer svært ujevnt. Uten bedre kompensasjon for lønnskostnader og tapte varelager vil mange risikere konkurs, sier Harald J. Andersen, direktør for handel i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Med stengte butikker og kjøpesentre i mange kommuner og fylker i februar opplever norske nettbutikker rekordvekst. Varehandelen har hatt en total vekst pr. februar på 8,6 prosent.

Sammenlignet med en svak vekst på 5 prosent for fysiske butikker, illustrerer dette at netthandelen nå begynner å gi stor effekt på totalen, i takt med at flere handler på nett.

– Netthandelen opplever en all time high, med en vekst på 74,4% mot samme måned i fjor. Dette er rekordtall for bransjen. Den sterke nett-veksten i årets 2 første måneder må sees i sammenheng med perioder med stengte butikker i sentrale deler av landet, og at vi sammenligner med «før Korona» måneder i 2020. Det blir interessant å se hvordan netthandelen utvikler seg når Korona-pandemien er over og fysisk varehandel er normalisert, sier Andersen.

Mens folk handler på nett som aldri før, forsterkes krisen for butikkene i kles- og skobutikkene. Tall som Virke selv har samlet inn fra skokjedene viser en nedgang på 34 prosent fra samme periode i fjor. Dette er kritisk og viser alvoret i situasjonen.

Stengte kjøpesentre, der mange av disse butikkene ligger, fører til at butikker som allerede ligger nede risikerer å gå dukken.

– Mange deler av næringslivet er sterkt preget av smittesituasjonen og de nye koronarestriksjonene, og det er åpenbart fare for at mange kan gå konkurs før smitteverntiltak er avviklet og etterspørselen tar seg opp. Utfordringen på kort sikt er å sikre at levedyktige bedrifter fortsatt er der når oppgangen kommer, avslutter han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.