VIDEO: Rana Gruber børsnoteres på Euronext Growth

rana gruber

Etter å ha gjennomført aksjesalg for 925 millioner kroner kan Rana Gruber handles på Euronext Growth Oslo. – Interessen fra nye investorer har vært overveldende stor og positiv, sier adm. direktør Gunnar Moe.

Rana Gruber er en norsk produsent og leverandør av jernmalm, som raffinerer produkter som brukes til mange forskjellige formål i ulike industrier.

– Vår jernmalm er en naturlig råvare, uten kjemiske tilsetninger, avgjørende for bygging av den infrastrukturen vi trenger som samfunn. Interessen fra nye investorer har vært overveldende stor og positiv. Vi går inn i 2021 med en enda sterkere tro på oss selv, og en aksjonærbase som har klar tillit Rana Gruber og det vi ønsker å få til, sier administrerende direktør Gunnar Moe i Rana Gruber.

Emisjonskursen i nedsalget før børsnoteringen var 49,50 kroner, noe som gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 1,85 milliarder kroner.

Etterspørselen etter aksjer var langt større enn antallet som var utstedt. Tidligere eneeier LNS Mining fortsetter som hovedeier, nå med flere store investorer på laget.

«Målet har vært å få en enda bredere aksjonærsbase, med en fortsatt sterk nordnorsk forankring. Det er spesielt gledelig å se at så mange av de ansatte har valgt å tegne seg – det er et viktig signal at også de har troen på det retningen Rana Gruber nå går i» sier Moe.

Selskapet hadde i 2020 en omsetning på 1,3 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 677 millioner kroner. Selskapet har blant annet lavest CO2-avtrykk av alle jernmalmprodusentene i verden, og har et uttalt mål om å være CO2-fri innen 2025.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.