MIFF krever at Norges Sjakkforbund presser Saudi-Arabia til å åpne for israelere neste VM

miff

Det har rast en debatt i Norge om hvorfor Israel ikke har fått lov til å delta i sjakk-VM. Dette har fått fredsorganisasjonen Med Israel for fred (MIFF) til å reagere.

4. januar sendte MIFF et brev til Norges Sjakkforbund og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Les hele brevet som MIFF har sendt til Norges Sjakkforbund og Magnus Carlsens sponsor Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig her:

Utestengelse av Israel fra VM

Med Israel for fred (MIFF) er en av Norges største utenrikspolitiske interesseorganisasjoner med nær 11.000 medlemmer og 27 lokalforeninger.

MIFF har registrert at flere kvalifiserte israelske deltakere ble nektet visum til VM i hurtig- og lynsjakk i Saudi-Arabia i desember. Gjennom pressen er vi også blitt kjent med at Saudi-Arabia skal ha kjøpt rettighetene til å stå som vertsland for dette mesterskapet i ytterligere to år. Vi vil med dette oppfordre Norges Sjakkforbund til å ta initiativ til og være pådriver for at israelske sjakkspillere ikke blir utestengt fra store og viktige turneringer flere ganger.

På grunn av Magnus Carlsens strålende resultater og posisjon ligger det et stort ansvar på Norges Sjakkforbund til å ta initiativ til og få gjennomført den ønskede endringen. Norge bør gjøre det klart at det ikke er aktuelt for forbundet å stille til neste VM uten at denne saken er ordnet i god tid i forveien. Vi tror Saudi-Arabia ikke vil ha noen annen mulighet enn å bøye seg for kravet dersom Carlsen skulle utebli fra mesterskapet.

Det er svært gode grunner til å stille et slikt krav:

For det første fremgår det av FIDEs eget regelverk at representanter fra alle forbund – også det israelske – skal være sikret fri adgang. Det som skjedde i desember er i strid med FIDEs egne regler. Det er ikke akseptabelt.

For det andre er utestenging av ett forbund uten saklig grunn i strid med den norske Diskrimineringsloven fra 2005 hvor det heter: «Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.» Rett nok er denne loven ikke direkte gjeldende for begivenheter som foregår i utlandet. Men det er dårlig skikk å stelle seg slik at man gjør ting i utlandet som er forbudt hjemme i Norge. Især når man faktisk har det i sin makt å endre på forholdene, slik at man slipper dilemmaet.

For det tredje har vi forstått av oppslag i media at da den hemmeligholdte avtalen mellom FIDE og Saudi-Arabia ble inngått, var det en forutsetning at dette problemet ikke skulle oppstå. Altså at Saudi-Arabia har brutt en inngått avtale på dette punkt.

For det fjerde og siste er utestengingen av de israelske spillerne i strid med god internasjonal skikk og bruk.

MIFF har med glede merket seg at Carlsen selv har gitt klart uttrykk for at dette må løses. Dette må følges opp av Norges Sjakkforbund på en vennlig, men bestemt måte som ikke er til å misforstå. Til syvende og sist er det klar tale og klare advarsler som vil løse dette. Er man for forsiktig i sin fremferd vil det ikke bli forstått i Saudi-Arabia og det vil da ikke bli noen endring.

MIFF har også merket seg at en viktig sponsor for Magnus Carlsen er det velrennomerte Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Som jurister burde dette firmaet være særlig interessert i at lover og regler blir overholdt. Vi vil derfor, ved likelydende brev, oppfordre også Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til å ta initiativ til at det blir ordnet opp i dette snarest mulig.

Vi ser frem til å bli holdt orientert om utviklingen i denne saken.

Med vennlig hilsen,

Bengt-Ove Nordgård, styreleder MIFF

Conrad Myrland, daglig leder MIFF

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.