Utvider varslingsplikten mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

født fri

Regjeringen går inn for at også familie og venner kan bli stilt strafferettslig ansvarlig dersom de ikke varsler om forestående kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Født Fri fikk denne uken besøk av Justisminister Tor Mikkel Wara og Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (begge FrP). De brakte med seg nyheten om at det vil legges frem forslag til lovendringer som vil få direkte innvirkning på feltene Født Fri arbeider med. Justisministeren gav følgende redegjørelse for hva lovendringene vil innebærer.

– Dette er to forslag som skal hindre tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Vi foreslår å utvide avvergingsplikten. Det betyr at alle har et ansvar for å forhindre at det skjer kjønnslemlestelse. Det er straffbart å ikke hindre det. Det samme gjelder tvangsekteskap. I tillegg kommer det et forslag hvor vi sier at tvangsekteskap er forbudt selv om det er utenomrettslig. Altså ritualer som ikke formelt er juridiske, gjennom for eksempel en prest eller imam, Født Fri leder Shabana Rehman.

Selv om det er store mørketall her er dette et fenomen som er utbredt, og ett tilfelle vil være ett for mye. Vi må stanse alle denne type overgrep mot mennesker, og å ansvarliggjøre en større del av miljøet rundt dem som kan være i faresonen er et stort skritt i riktig retning. Det skal ikke bare være opp til fagpersoner å melde fra når de føler bekymring, og i mange tilfeller vil skaden da allerede kunne være skjedd, uttaler Shabana Rehman.

Disse endringene vil også legge økt press på familie og omkrets til å legge fra seg kulturelle eller religiøse praksiser som kan være lovstridige, ved at de vet sannsynligheten for at det oppdages blir større.

– Jeg ser ikke på dette som bare en innstramming, men en utvidelse av ansvarliggjøringen. Det er på høy tid, og det viser at vi nå har kommet frem til en dypere forståelse av hvordan æres og skamkulturen fungerer, sier Shabana Rehman.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.