jobbsøknad

Kaldt på kontoret? Be sjefen gjøre dette!

– Ikke godta at arbeidsgiver skrur av varmen og ber deg ta på tykke klær, sier NITO-advokat Rannveig Arthur. Lave temperaturer og høye strømpriser har gjort at mange arbeidsplasser har varslet at... Les mer »
catalonia

LESERINNLEGG: En provokasjon mot Catalonia

19. januar vil et toppmøte som Spanias president Sánchez har kalt til for å møte Frankrikes president Macron finne sted i Barcelona. Av: Jordi Oriola Folch. Sánchez har bekreftet at toppmøtet kan... Les mer »
vinter

Vil at kommunene sjekker hybler

Direktoratet for byggkvalitet vil at alle landets kommuner skal ta et krafttak for å sjekke at hybler og utleieboliger er gode nok. Direktoratet sender i disse dager ut brev til alle landets... Les mer »
forfatter

Nye tall: Jurister jobber best skjermet

Det er mange jurister som sitter i åpne kontorlandskap, fordi det kanskje sparer bedriften for noen kroner i kvadratmeter. Dette er et paradoks når undersøkelser slår fast at jurister jobber mindre effektivt... Les mer »
jul

Ny hundelov: Dette er endringene

1. januar trer den reviderte hundeloven i kraft. Under har vi oppsummert de viktigste endringene. Enkelte punkter fremstår som uklare, og har etter Norsk Kennel Klubs oppfatning behov for en forskrift. Norsk... Les mer »
cv mal

Parat ønsker et felles varslingsombud i staten

Representanter for en rekke statlige virksomheter har sendt et brev til relevante departementer og med kopi til Stortinget, der det utrykkes et sterkt ønske om opprettelse av et felles varslingsombud for hele... Les mer »
elden

Andrey Yakunin frifunnet

Andrey Yakunin er frifunnet av Nord-Troms og Senja tingrett. Nord-Troms og Senja tingrett kom i sin dom fram til at Andrey Yakunin ikke har begått noen straffbar handling. Tingretten begrunner dette med... Les mer »
Foto: Albert Salamé, Vilaweb

LESERINNLEGG: Demonstrasjoner i Catalonia mot spanske lover

Den 6. desember, dagen for den spanske grunnloven, ble det holdt en massiv demonstrasjon i Barcelona for å avvise den fremtidige reformen av straffeloven. Av: Jordi Oriola Folch. Den spanske staten har... Les mer »
taxi

Fra nyttår blir det strengere regler for drosjenæringen

– Regjeringen skal stoppe frislippet i drosjenæringen. Som et ledd i arbeidet for en tryggere og mer seriøs næring, innfører vi en rekke nye krav til løyvehavere fra nyttår. Blant annet vil... Les mer »
Riksrevisjonen

Slaktes i ny rapport: Barnevernet mangler dokumentasjon og begrunnelser

Barnevernet overtar omsorgen for mange barn hvert eneste år på sviktende juridisk grunnlag. Etter flere skandaler har man begynt arbeidet med å øke kompetansen, men nå ser det ut som det er... Les mer »