Tilskudd til Friskliv i Nordland

nfk

Nordland fylkeskommune fordeler på oppdrag fra Helsedirektoratet, tilskudd til Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i kommunene. Tilskuddsordningen skal stimulere til etablering og videreutvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Nordland fylkeskommune fordeler tilskuddene på oppdrag fra Helsedirektoratet. Totalt er det fordelt 1 913 070 kroner til Alstadhaug, Hemnes, Gildeskål, Steigen og Narvik kommuner.

– Tiltakene vil styrke lærings- og mestringstilbudet i Nordland, og bidra til den overordnede visjonen for folkehelsearbeidet i Nordland «Freskt Nordland», sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Forebygging vil i følge Torset bidra til å redusere fremtidens helsemessige og økonomiske utfordringer.

– Det er spesielt bra å se at frisklivssentralenes arbeid sees i sammenheng med andre regionale og nasjonale satsninger, eks «Leve hele livet», etablering av møteplasser, forebygging av utenforskap, nullvisjonen for selvmord, og styrking av psykisk helse, påpeker Torset.

Alstadhaug kommune innvilges 328 070 til ernæringsfysiolog, og 315 000 til en fagsamling for alle frisklivssentraler i fylket. Gildeskål kommune innvilges 70 000 til reetablering og videreutvikling av frisklivssentral og treningssenter. Hemnes kommune får 350 000 til tiltak for god ernæring i alle aldersgrupper og videreutvikling av frisklivssentralen. De ser satsningen i frisklivssentralen i sammenheng med reformen «Leve hele livet».

– Steigen kommune får 400 000 til revitalisering av frisklivssentralen. Mens Narvik kommune får 450 000 til 300 km med hverdagsglede, et prosjekt for pasientnære friskliv og mestringstjenesten, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.