Staten går ikke inn med ny kapital i SAS

Nærings- og fiskeridepartementet

Den norske stat går ikke inn med ny kapital i SAS. Staten kan, på gitte vilkår, akseptere å konvertere utestående gjeld til aksjer, men vil ikke være en langsiktig eier i SAS.

– SAS er inne i en krevende restruktureringsprosess og jeg håper selskapet kommer styrket ut av prosessen som et bærekraftig flyselskap. Den norske stat vil fortsatt være en konstruktiv kreditor. Samtidig vil jeg understreke at vår jobb først og fremst er å ivareta fellesskapets interesser og forsøke å begrense eventuelle tap så mye som mulig, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

– SAS står overfor store utfordringer og en krevende omstilling. Jeg vil oppfordre ledelse og fagforeninger til å finne frem til gode løsninger til beste for selskapet og kundene. Selskapet er et ektefødt barn av det skandinaviske samarbeidet og den skandinaviske modellen. Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er vår suksessoppskrift. Dette er like viktig nå som alltid, sier Vestre.

Den norske staten er gjennom Eksportfinansiering Norge (Eksfin) kreditor i SAS fordi selskapet har benyttet seg av garantiordningen for luftfarten. Selskapet skylder den norske staten 1,5 milliarder kroner. Garantiordningen ble etablert i forbindelse med pandemien for å sikre flyselskapene likviditet da de ble hardt rammet av reiserestriksjoner. Ordningen ble lukket i juni 2021. Nå har restriksjonene vært fjernet en stund og flytrafikken er oppe og går igjen, men situasjonen er fortsatt krevende for noen av aktørene.

– Den norske stat kommer ikke til å bidra med ny kapital og vil heller ikke være en langsiktig eier i SAS. Gitt situasjonen til selskapet kan vi imidlertid, på gitte vilkår, akseptere å konvertere utestående gjeld til aksjer dersom vi vurderer dette som nødvendig. Dette forutsetter at restruktureringsplanen er tilstrekkelig og at alle aktørene bidrar for å finne løsninger, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

Eksfin vil håndtere den videre dialogen med selskapet. SAS er i dialog med alle selskapets interessenter om en restruktureringsplan, SAS Forward, som ble lansert av selskapet i februar. 

– Jeg vil ikke spekulere i utfallet av den videre prosessenfor SAS. For selskapet er det viktig å få gjennomført en restrukturering som gir langsiktig konkurransekraft og lønnsomhet og forutsetninger for å kunne videreføre sin sentrale posisjon i det norske – og nordiske luftfartsmarkedet. Fra statens side vil Eksfin følge prosessen som kreditor og arbeide for minst mulig tap av skattebetalernes penger, sier Vestre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.