Støtte til førstegangsinvestering i fiskebåt og redskaper

lofotfiske

Sametinget har bevilget 300 000 kroner i støtte til Kristine Edgarsdatter Vinje med firmaet Leron AS i Karlsøy kommune, til kjøp av fiskefartøy og redskaper

Leron AS skal hele året drive fangst av hvitfisk, primær torsk, sei og blåkveite. Målet med prosjektet er å etablere seg som en lønnsom og bærekraftig fisker i Karlsøy kommune. 

– Andelen kvinner i fiskerinæringen må opp, og det er derfor ekstra flott å bevilge førstegangsinvesteringstilskudd til en kvinnelig fisker. Likestilling i fiskerinæringen gjelder oss alle. Jeg ønsker henne lykke til og skitt fiske, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Sametinget ønsker at flere skal etablere seg i fiskerinæringen, og har derfor en støtteordning for å stimulere til fartøysanskaffelse og for at flere skal ta opp det kystnære fisket.

Selskapet skal også ansette en ekstra fisker i virksomheten, med spesielt fokus på å rekruttere andre kvinner inn i fiskeriet. Ved å ansette en person vil det øke effektiviteten, sikkerheten om bord og bidra til å skape arbeidsplasser i lokalsamfunnet. 

Tilskuddet bevilges fra tilskuddsordningen Tilskudd til primærnæring. Søknaden er innenfor målgruppe og prioriteringene i Sametingets budsjett for marine næringer i 2023.

Selskapet Leron AS er lokalisert i Vannvåg i Karlsøy kommune, som er i grunnkretsene innenfor Sametingets virkeområde for næringstilskudd, og gjør det derfor mulig å gi tilskudd til selskapet.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.