FREYR børsnoteres i USA

Fra nå av er det mulig å handle aksjer i FREYR Battery på New York Stock Exchange (NYSE). Noteringen er et viktig steg i den pågående sammenslåingen av FREYR AS og NYSE-noterte Alussa Energy Acquistion Corp. der FREYR Battery nå overtar plassen til Alussa Energy aksjene med ticker-koden FREY.  

Noteringen markeres ved at grunnlegger og arbeidende styreleder Torstein Dale Sjøtveit og konsernsjef Tom Jensen sammen med flere representanter fra FREYR og Alussa Energy ringer i den tradisjonsrike bjella på New York-børsen når handelen starter i dag kl 15:30 norsk tid.

Sammenslåingen er godkjent av aksjonærene i FREYR og Alussa Energy, et selskap satt opp spesielt for å gjennomføre oppkjøp eller fusjoner (SPAC) innen energisektoren. Sammenslåingen blir formelt gjennomført fredag 9 juli. Transaksjonen vil tilføre FREYR egenkapital som gjør det mulig å realisere planene om norsk-basert industriell storskala battericelleproduksjon i Mo i Rana og markerer igangsettelsen av en av fastlands-Norges største industrisatsinger i nyere tid. FREYR planlegger investeringer i størrelsesorden opp mot 20 milliarder koner og i første omgang er det ventet at FREYR’s fem batterifabrikker vil skape opp mot 1 500 nye grønne arbeidsplasser på Helgeland de neste fire til fem årene.

Grunnlegger og arbeidende styreleder Torstein Dale Sjøtveit sier målet er å bli en av Europas største batteriprodusenter.

– Sammenslåingen mellom Alussa Energy og FREYR og noteringen på New York Stock Exchange er betydelige milepæler for FREYR. Vi ser det som en sterk anerkjennelse av vekststrategien vår og av de verdiskapningsmulighetene unik teknologi, tilgang til ren fornybar energi og et stadig sterkere team skaper. Strategien vår er å bygge bærekraftig industriell produksjon i stor skala og i raskt tempo ved bruk av den beste tilgjengelige teknologien på markedet. Sammenslåingen med Alussa Energy og børsnoteringen sikrer kapital som gjør det mulig å realisere planene om å etablere en ledende europeisk battericelleprodusent i Norge. Tilgang til fornybar energi og fordeler vi oppnår ved å drive i stor skala gir oss den konkurransekraften vi trenger for å ta en lederposisjon i et internasjonalt marked med betydelig og fortsatt voksende etterspørsel, sier Torstein Dale Sjøtveit.

– Vi ser frem til å komme i gang med byggingen av fabrikkene våre, utvikle organisasjonen og verdikjeden vår, og ikke minst inngå leveranseavtaler med kunder og starte opp produksjonen av kostnadseffektive batterier med lavt karboninnhold basert på ren norsk energi. Vi har en unik mulighet til å utvikle bærekraftig og lønnsom industri i Norge det neste tiåret. Med støtte fra investorer og partnere som Innovasjon Norge, Helgeland Invest, Sintef, NTNU, Rana Kommune, politikere, næringsorganisasjoner og det norske teknologimiljøet er vi klare til å realisere den unike muligheten FREYR og Norge har, sier konsernsjef Tom Jensen.

FREYR planlegger å bygge kostnadseffektiv og miljøvennlig battericelleproduksjon i Norge med en årlig kapasitet på opptil 43 GWh innen 2025. Planene er basert på neste generasjons batteriteknologi og unike norske konkurransefortrinn, som ren fornybar energi, sterke industritradisjoner og nærheten til raskt voksende markeder i Europa og USA for elektriske kjøretøyer, energilagring og marine applikasjoner. Selskapets ambisjon er å akselerere avkarboniseringen av globale transport og energisystemer ved å levere verdens reneste og mest kostnadseffektive batterier.

FRYER AS og Alussa Energy venter å komme med ytterligere informasjon om sammenslåingen og kapitalinnhentingen i løpet fredag amerikansk tid, etter formell gjennomføring av sammenslåingen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.