Sametinget støtter førstehjelpskurs i reindrifta

rein

Sametinget har bevilget 295 000 kroner i tilskudd til Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) til gjennomføring av førstehjelpskurs i reindrifta. 

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har etablert en HMS-tjeneste (helse, miljø og sikkerhet) for reindrifta. De har flere prosjekter på gang, og ett av dem er «Førstehjelp i reindrifta» som Sametinget nå har bevilget tilskudd til, kurset skal gjennomføres i perioden 15.08.2023 til 31.03.2024.

Prosjektet skal gjennom kursing gi reindriftsutøvere førstehjelpskompetanse spesielt tilpasset utøvelsen av den daglige reindrifta. Førstehjelpskurset vil kunne gi mer trygget for reindriftsutøverne til å møte farlige situasjoner i sitt daglige arbeidsliv. 

– Reindrifta er et av Norges farligste yrker, og det er et enormt viktig arbeid NRL er i gang med. God kunnskap om førstehjelp kan være med på å berge både liv og helse i reindriftsnæringa, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Kurset er beregnet for siidaandelsinnehavere og alle over 16 år som er medlemmer av en siidaandel. Også lærlinger og familiemedlemmer (med juridisk eller arbeidsmessig tilknytning til siidaandelen) kan delta.

Målet med kurset er å bevisstgjøre reindriftsutøvere på situasjoner som kan kreve førstehjelpskompetanse. Kurset skal gi reindriftsutøverne kompetanse i improvisert bruk av utstyr og materiell en reindriftsutøver har med seg i det daglige.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.