Samler Nordland i kamp for sykehusene

sykehus doktor

Fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik inviterer alle Nordlands-ordførerne til møte etter at Helse Nord la fram sitt administrative utkast til store omveltninger i helsetilbudet for nordlendingene.

– Dette er for viktig til å besluttes administrativt. Her må det inn både lokale og regionale politiske stemmer, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik om Helse Nord-høringen som er på trappene.

Fylkesrådsleder Eggesvik aksepterer at Helse Nord er nødt til å snu alle stener når, ulike utfordringer krever at organiseringen av helsetjenestene i nord nå skal gjennomgås.

– Men jeg aksepterer ikke at verken kommuner eller regioner blir satt opp mot hverandre.  Nord-Norge som utgjør mer enn halve Norge i avstander, skal ikk ha et dårligere tilbud enn andre steder i Norge, sier en kampstemt Eggesvik.

– Når Helse Nord er underlagt de samme tildelingskriteriene som sentrale Østlandet i hva den enkelte pasient koster, sier det seg selv at det blir vanskelig å drifte sykehus innen samme kostnadsbilde. Det handler om avstander, og det handler om antall pasienter. Det kan aldri gi samme enhetskostnad som i sentrale strøk. Men en nordlending er like mye verd som andre nordmenn, og skal ha samme akuttberedskap, understreker Eggesvik.

Og nettopp i dette bildet er Eggesvik tydelig på at statlig politikk må vurdere å øke finansieringen til nettopp Helse Nord.

– Nordlendinger har ingen problemer med å skjønne at det faglig sett kan være både lurt og nødvendig å samle helsetjenester som man kan planlegge i forkant. Det kan det være gode grunner til å se nærmere på, i tider der det kan være vanskelig å skaffe nok helsepersonell og spesialister. Men dette er ikke en akseptabel vei å gå innen akuttberedskap. Det gjelder alle tilbud som ikke kan settes inn i en kalender, men som oppstår plutselig, og der avstand er en nøkkelfaktor, forklarer Eggesvik.

Når Eggesvik nå inviterer alle ordførerne i Nordland til et møte, er det nettopp for å samkjøre og koordinere de politiske argumentene som bør ligge til grunn når Helse Nord skal behandle lokalisering og akuttsikkerhet for nordlendingene. Eggesvik har mål om at at nordlandspolitikerne nå må stå samlet.

– Vi har selvsagt mange ulike interesser, også internt i Nordland. Men regionen i Nordland må ikke settes opp mot hverandre. Med god dialog, skal vi nok klare å gi tydelige forventninger til Helse Nord og omstillingsprosessen som helseforetaket har satt i gang, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.