Støtter Hemnes sin søknad om 100 millioner i omstillingsmidler

nfk

Med bakgrunn i den negative utviklingen og behovet for ekstraordinær innsats, søker Hemnes kommune om statlig omstillingsbevilgning på 100 millioner kroner i perioden 2024-2029. Fylkesrådet mener at dette beløpet er realistisk.

– Nordland fylkeskommune ser svært alvorlig på situasjonen i Hemnes kommune som følge av Natre Vinduer AS og Nordic Comfort Products (NCP) har lagt ned i Hemnes. Kunnskapsparken i Bodø har i en analyse estimert den negative sysselsettingseffekten for Hemnes kommune som følge dette til å være 163 sysselsatte. Det har slått ekstra hardt ut er at nedleggelsen av Natre har kommet uventet, og at det har vært kort tid fra beslutningen ble offentlig til avviklingen skal skje, sier fylkesråd Bjørn Larsen.

– Med erfaringene fra de tidligere statlige omstillingskommunene Nesna og Meløy, vurderes det at Hemnes ligger mellom disse to kommunene i omfang. Prisjustert ville disse to omstillingsprogrammene ha et omfang i dag på 135 millioner for Meløy og 78 millioner for Nesna. På denne bakgrunn støtter vi søknadsbeløpet på til staten på 100 millioner og vil be regjeringen gå inn med en ekstraordinær omstillingsbevilgning til Hemnes kommune i tråd med søknaden, sier Bjørn Larsen.

Nordland fylkeskommune har over tid vært en aktiv samarbeidspartner med Hemnes kommune. Kommunen fikk tilbake i 2021 status som fylkeskommunalt omstillingsområde med varighet inntil 3 år. Bakgrunnen for dette var allerede da dokumentert nedgang i sysselsetting i næringslivet, kombinert med en negativ befolkningsutvikling med stadig flere eldre.  

– Å være i en slik situasjon og deretter få nedleggelser av to hjørnesteinsbedrifter i tillegg, gjør at Hemnes nå er i en krise. Dette krever snarlig og ekstraordinær støtte fra staten for å bidra til mottiltak. Dersom Kommunal – og moderniseringsdepartementet ønsker en nærmere dialog om søknaden, stiller Nordland fylkeskommune gjerne opp sammen med Hemnes kommune i møte om dette, oppsummerer fylkesråd for næring Bjørn Larsen.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.