Skap tryggere veier – Flytt last fra vei til sjø

fiske transport industri

2-3 millioner tonn av vareimporten til Norge kan flyttes fra vei til sjø. Dette er konklusjonene etter intervju med mer enn 50 norske vareeiere. Med andre ord; 100.000 vogntog kan flyttes fra vei til sjø.

Grønt Skipsfartsprogram går nå sammen med Kysthavnalliansen, som har initiert en storskalatest av sjøfrakt av fersk fisk mellom Europa og Midt-Norge.

Målet er å oppnå en betydelig overføring av gods fra vei til sjø på en måte som verken forringer kvalitet på varer levert eller forlenger tida frakten tar. Så langt er både lakseeksportører og matvareimportører fornøyde.

Initiativet står Norges største dagligvaregrossist, ASKO bak.

Bakgrunnen er at dagens logistikk- og infrastruktur for varetransport i Norge er utviklet på veitransportens premisser, hvor det meste av godsimporten fra Europa kjører gjennom Østlandet, uavhengig av sluttdestinasjon.

Siden 2019 er godsvolumer og transportmønster for over 50 større bedrifter på Øst- og Vestlandet kartlagt.

– Disse bedriftene kan alene flytte over 2 millioner tonn fra vei til sjø hvert år. Det tilsvarer 100 000 vogntog. Nå trenger dette godset tilpassede seilingsruter, sier Kai Just-Olsen i ASKO som gjennom Grønt Skipsfartsprogram inngår et tettere samarbeid med Kysthavnalliansen.

– Samarbeidet på tvers av næringer og med ulike vareeiere vil gi store utslippsreduksjoner og mindre veitrafikk. Resultatene så langt i prosjektet viser at det er høyst realistisk å overføre 5-7 millioner tonn på lang sikt, slik det tidligere også har vært identifisert i arbeidet med Nasjonal Transportplan. Det som er spesielt interessant er at flere av de ledende selskapene nå er klare til å sette i gang fullskala uttesting med sjøtransport mellom Europa og Norge. Da er det veldig positivt at vi nå har et tett samarbeid med Kysthavnalliansen som allerede viser vei i sitt arbeid, sier Eivind Dale i Grønt Skipsfartsprogram.

Kysthavnalliansen har i flere år samlet vareeiere, rederier, lastebilnæring og regionale myndigheter med et felles mål: Godsoverføring fra vei til sjø. Hovedfokuset har vært sjøtransport av fersk sjømat til Europa. Det midtnorske samarbeidet resulterte i fjor med en pilotsatsing. Ukentlig seiler fortsatt skip fra Midt-Norge til Rotterdam hovedsakelig lastet med laks, og returnere med en rekke ulike varer tilbake til Midt-Norge.

Den tilpassede seilingsruta mellom Midt-Norge og kontinentet er blitt kjent som «Sjømatruta». I løpet av de elleve måneder pilotruta har vært i drift, har den gitt mulighet til å fjerne 100 lastebiler fra norske veier hver eneste uke.

– Vi har hatt laksetraller på hver eneste seiling, og har svært gode erfaringer med framføringstid, kvalitet, pris og stabilitet i ruta, sier logistikkansvarlig Espen Andersen i Lerøy Seafood.

Robert Radford, transportsjef import i COOP Norge, har gjort noen tilpasninger på sin logistikk og flyttet deler av vareimporten til den ukentlige «Sjømatruta».

– Vi har nesten ikke merket overgangen fra ordinær biltransport gjennom vår transportpartner. Det tar vi som et godt tegn. Samarbeidet med rederiet har fungert helt utmerket, sier Radford.

Regionsjef Trøndelag Roar Melum i Norges Lastebileierforbund (NLF) jubler for at mer av godstransporten ut og inn fra Norge tar sjøveien.

– Det er ekstremt tilfredsstillende å se at sjøtransport så tydelig dokumenterer at lokale transportselskaper gir sjøtransporten den konkurransekraften den trenger, ved å skape en ny dør til dør-transport som både er pålitelig, enkel å bruke og fleksibel nok for eksport av fersk sjømat, sier Melum.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.