Storhandling av aksjer blant de profesjonelle traderne

kontor internett

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». September viser seg nok en gang å være en ruglete måned, noe som er godt nytt for profesjonelle tradere. Det ser man også på omsetningstallene som er kraftig opp fra sommermånedene. 

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 9,3 milliarder kroner i september. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 2100 handler per dag for de norske kundene. 

Av den totale handelen på 9,3 milliarder sto aksjer for 7,1 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på 2,2 milliarder kroner. 

Den mest handlede aksjen var Evolution AB som ble omsatt for over 1,3 millioner kroner i løpet av september måned. Man ser også en sterk trend i både Rec Silicon og Norsk Hydro som har blitt handlet for henholdsvis 587 milliard og 424 millioner kroner. 

– Vi ser tydelig i statistikken at våre profesjonelle tradere er tilbake på jobb. Etter noen rolige måneder har september virkelig vært et eventyr for profesjonelle tradere. Gjeldsfrykt i USA, Evergrande og hendelser i enkeltaksjer har bidratt til masse action og svingninger i inneværende måned.

– Evolution Gaming har virkelig befestet seg som de profesjonelle tradernes absolutte favoritt. Selskapet er svært aktive på oppkjøpssiden og svinger kraftig både opp og ned intradag. Med et snittvolum på 1,5 milliarder kroner daglig, muliggjør dette også at man kan både kjøpe og selge store volumer med aksjer, uten å flytte prisen for mye, forteller Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet. 

September måned viser seg nok en gang å være en ruglete måned i verdens aksjemarkeder. Historiske data for S&P-500 indeksen helt tilbake til 1950 underbygger også dette. I løpet av de siste 71 årene har september i snitt gitt en avkastning på minus 1,5 prosent. Grunnene til dette er mange, men det er naturlig å trekke frem de store finansielle krisene, enkelthendelser som 11. september. En annen fundamental forklaring er faktumet at september også er slutten på tredjekvartal, da har enkeltselskaper visibilitet om de vil klare å nå sine årlige mål for drift og inntjening. Derfor ser man flere inntjeningsvarsler og justeringer av vekstforventninger i tredjekvartal enn ellers i året. Dette skaper også normalt uro på børsen. 

– I tillegg til REC og Norsk Hydro ser man en stor aktivitet i Equinor. Dette har sammenheng med den kraftige stigningen av olje og gassprisen gjennom september måned. Selskapet har steget over 14 prosent så langt i september, mot en børs som er svakt negativ. Med andre ord har nok de fleste profesjonelle gjort gode handler i Equinor i løpet av september måned, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.