– Sjunkhatten folkehøgskole må finansieres nå!

nfk

– Nordland fylkesting forventer at det brede flertallet av partier som har ytret sin støtte til prosjektet, nå står ved sine lovnader og sørger for statlig finansiering til Sjunkhatten folkehøgskole nå!  

Det er det klare budskapet i et forslag til uttalelse som behandles i fylkestinget i dag. Det er fylkestingsrepresentantene Ingelin Noresjø (KrF) og Per Gunnar Skotåm (R) som vil ha med seg resten av fylkestinget på uttalelsen.

– I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 får Sjunkhatten folkehøgskole verken omtale eller pengebevilgning. Dette er både overraskende og beklagelig. Prosjektet er gjennomarbeidet og behovet for skolen er veldokumentert gjennom unge funksjonshemmedes rapport «Et år for alle» og Bufdirs levekårsundersøkelse for unge mennesker med funksjonsnedsettelser, sier fylkestingsrepresentant Per Gunnar Skotåm.

Han legger til at Nordland fylkesting har flere enstemmige, positive vedtak bak seg og til sammen har bidratt med over 6 millioner kroner til prosjektet. Salten Regionråd  stiller seg enstemmig bak prosjektet og bevilget 3 millioner som foreløpig står ubenyttet..

– Det har vært jobbet med dette prosjektet i 11 år. Fylkeskommunen og Regionrådets bidrag har lagt grunnlaget for siste del av forprosjektet, som nå mangler 11 millioner statlige kroner. Prosjektet kan ikke igangsette anbudsprosess og videre arbeid før denne delen er fullfinansiert. Det har vært merknader om Sjunkhatten FHS fra Venstre, KrF, SV, AP og SP. Landets finansminister og nestlederen i Arbeiderpartiet sa i 2021 at prosjektet er viktig og «kommer vi til regjeringsmakt skal prosjektet realiseres». Nå er det på tide at ord blir til handling, og at Sjunkhatten finansieres, Et prosjekt med så bred støtte og så godt dokumentert behov – også knyttet til fylkesrådet i Nordland sin strategi mot ungt utenforskap – må nå få sin realisering mener fylkestingsrepresentant Ingelin Noresjø.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.