Satser videre på Ung Vesterålen

nfk

– En av de viktigste jobbene for fylkesrådet er å motvirke frafall og utenforskap blant ungdom. Vi jobber nå med en utredning om alternative utdanningsløp i videregående skole, nettopp for å motvirke frafall. Til vi er ferdig med denne utredningen, ønsker vi å opprettholde «Ung Vesterålen» og høste erfaringer derfra, sier fylkesråd for utdanning Elin Dahlseng Eide.

Fylkesrådet i Nordland bidrar med 600 000 kroner i et spleiselag med vesterålskommunene og NAV.

De videregående skolene og NAV-kontorene i Vesterålen og Lødingen har i en årrekke jobbet med problemstillinger knyttet til frafall i videregående skole. I 2016 ble det enighet om å få til et noe tettere samarbeid. Det ble derfor inngått en intensjonsavtale mellom de seks NAV-kontorene og de tre videregående skolene om et forprosjekt. Forprosjektet ledet videre til et 3-årig hovedprosjekt, Ung Vesterålen prosjektet er nå inne i tredje år av hovedprosjektet som blir formelt avsluttet 1. november 2022. 

Et mål med hovedprosjektet var å undersøke og erfare hvordan andre i Norge jobber med tiltak rettet mot NEET-gruppen, dvs. ungdom som verken er i skole eller i arbeid. Et annet mål var å se på muligheter for fellestiltak mellom NAV og videregående skoler om fellestiltak. Ulikt lovverk og finansiering skaper erfaringsmessig en del «propper i systemene» for å få satt i gang samarbeidstiltak 

– Vi er veldig glad og takknemlig for at vi nå kan fortsette arbeidet i ett år til. Prosjektet har gjennom nye tiltak utviklet en mer koordinert og styrkebasert innsats for å sikre at flest mulig i målgruppen kommer i kvalifisering og/eller tilbake i skole, sier prosjektleder Inge Holm.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.