nfk

Satser videre på Ung Vesterålen

– En av de viktigste jobbene for fylkesrådet er å motvirke frafall og utenforskap blant ungdom. Vi jobber nå med en utredning om alternative utdanningsløp i videregående skole, nettopp for å motvirke... Les mer »
gunnar andreassen

Over 20 000 mottakere av uføretrygd i Nordland

Ved utgangen av juni 2022 var det 20 376 mottakere av uføretrygd i Nordland. Dette utgjør 13,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Mange uføretrygdete kan jobbe noe, og det... Les mer »
nav bodø

Lav arbeidsledighet i Nordland

Ved utgangen av juli er det 1.460 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken, og er lavest i landet, opplyser NRK. – Det er normalt med en økning... Les mer »
politi

Sikkerhetsnivået i Norge må styrkes

Norge står overfor en ny sikkerhetspolitisk situasjon og Parat-leder Unn Kristin Olsen sier Norges beredskapssituasjon må styrkes på en rekke områder. Hun deler bekymringen med tillitsvalgte i Forsvaret, Politiet, NAV, Mattilsynet, Tolletaten,... Les mer »
service mottak

Ønsker samarbeid med arbeidsgivere om sommerjobb i Rana

Kan du som arbeidsgiver tilby sommerjobb til unge arbeidsledige? Da kan du nå få tilskudd fra NAV. NAV i Rana ønsker et samarbeid med deg som arbeidsgiver om sommerjobb til unge arbeidsledige,... Les mer »
julelys

Godt nytt år!

Snart er året 2020 over og vi skriver 2021. Redaksjonen i Ranaposten.no ønsker alle våre lesere et godt nytt år! – Nyhetsåret 2020 har vært hektisk og preget av NAV-saken og coronaviruset. Vi... Les mer »
Riksrevisjonen

Riksrevisjonen undersøker koronatiltak

Riksrevisjonen skal undersøke NAVs koronahåndtering og myndighetenes krisepakker. Riksrevisjonen har ansvar for å sjekke hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. – Det er ikke mindre viktig i et kriseår, for å... Les mer »
sykkel

Kirkens Bymisjon ber om korona-krisepakke for barn i fattigdom

Regjeringen har ingen egen økonomisk krisepakke for lavinntektsfamilier. Kirkens Bymisjon er bekymret for de nesten 111.000 barna som nå går en ekstra vanskelig tid i møte. – Regjeringen ser ikke hva som står... Les mer »
nav bodø

10.632 arbeidsledige i Nordland

NAV har mottatt over 8.000 søknader om dagpenger på under to uker. Ledigheten er nå på 8,6 prosent og det er lavest i landet, ifølge NRK. Det høye antall søknader vil ta... Les mer »
pc laptop

Digital søknad om sosialhjelp for innbyggere i hele landet

KS og NAV tilbyr alle landets kommuner å ta i bruk digital søknad for å gjøre det enklere å søke sosialhjelp under koronapandemien. Dermed kan både innbyggerne og NAV spare verdifull tid... Les mer »