LESERINNLEGG: Om barn i væpnet konflikt

islam

Onsdag 5. juli debatterte Sikkerhetsrådet en rapport fra generalsekretæren om barn og væpnede konflikter. På vegne av de nordiske land fremførte Danmarks FN-ambassadør disse landenes reaksjon på rapporten, og ga den sin støtte.

Av: dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme.

Rapporten påtaler alvorlige forhold vedrørende barns rettigheter i land hvor dette kunne forventes, men vi merker oss særskilt at når land som Afghanistan, Nigeria og Somalia, i likhet med de palestinske selvstyremyndighetene (som i FN omtales som «Staten Palestina») nevnes ved navn en håndfull ganger, finner vi navnet Israel hele 60 ganger i rapporten. Man får raskt inntrykk av at det er dette landet som er rapportens hovedfokus. Fra nordisk hold ble dette åpenbart oppfattet som så naturlig at det ikke avstedkom noen anmerkning.

Det kan ha vært en tilfeldighet som gjorde at dette åpne møtet i Sikkerhetsrådet falt sammen med den israelske oppryddingsaksjonen i Jenin hvor mediene raskt kunne fortelle at israelske militære, ledet av en «høyrenasjonalistisk» statsminister, hadde gått til angrep på en «flyktningeleir» med tunge militære styrker og allerede hadde drept tre barn, mens tusener flyktet fra åstedet.

Vi beklager like mye som andre at disse tre barna ble drept og vil gjerne supplere mediene med noe mer informasjon om hvem disse barna var, slik de nå hedres på nettsidene til Islamsk Jihad, Hamas og Fatah. Der gjorde de nemlig tjeneste som frontkjempere etter å ha gjennomgått den militære og politiske opplæringen i anti-israelsk terrorisme som alle barn mellom 6 og 15 år må gjennomgå i de områdene som styres av de palestinske selvstyremyndighetene, finansiert av vestlige skattebetalere Norge inkludert.

Det er i seg selv ganske bemerkelsesverdig at norske statsfinansierte riksmedier ennå ikke har greid å få med seg at det innenfor de selvstyrte områdene knapt finnes barn som får oppleve en normal barndom. I Norge er det bare et fåtall frittstående medier som formidler informasjon om det som foregår, deriblant det kristne nettstedet Verdinytt. I de norsk- og EU-finansierte palestinske områdene mobiliseres barna fra 6-årsalderen som fremtidige «martyrer» og «frigjøringspionerer» som gjennom hele barndommen eksponeres for en voksende hatpropaganda rettet mot Israel og det jødiske folk. Generasjoner av barn har fått sine liv ødelagt på den måten.

Når disse barna når tenårene er de fullt utdannet og utrustet som soldater som deltar i væpnede kamper mot det israelske forsvaret. Det var tre slike «barn» som ble drept da de ble utkommandert til å forsvare kommandosentraler og ammunisjonslagre i bolighus og moskéer i Jenin. Treningsleirene hvor de ble opplært sorterer i stor grad under de palestinske selvstyremyndighetene, Hamas eller FN-organisasjonen UNRWA hvor bl.a. Norge og EU står for en stor del av finansieringen.

Norske og europeiske myndigheter er godt orientert om hva de er med på og hvilke konsekvenser det har for barna og for Israel. De vet at terroren mot Israel er organisert og formidlet til omverdenen på en slik måte at folk skal tro at det er israelerne som angriper og begår brudd på internasjonale rettsnormer når de forsvarer seg mot terror. Mediene forteller ikke at de palestinske myndighetene, inkludert de som finansieres av norske og europeiske skattebetalere, ofrer barna for å skape internasjonal kritikk mot Israel. Både medier og politikere i Vesten lar seg bedra av denne taktikken, antakelig fordi dette bildet av konflikten samsvarer best med eldgamle og innarbeidete forestillinger om jødene som fremdeles er toneangivende i mange europeiske land.

Ingen norske medier eller politikere setter spørsmålstegn ved det faktum Israel avslører og dokumenterer, at terroristene oppretter kommandosentre, våpenproduksjon og sprengstofflagre i sivile boliger og offentlige moskéer. Når norske myndigheter konfronteres med slik informasjon retter de advarsler mot Israel med insinuasjoner om at deres aksjoner for å rydde opp i de ulovlige forholdene kan være i strid med folkeretten. Mediene og myndighetene formidler påstander om at Israel begår krigsforbrytelser, mens det faktisk forholder seg omvendt.

Vi føler oss ganske sikre på at utenriksministeren vet at hun ikke er oppriktig når hun sammen med islamske organisasjoner retter alvorlige anklager mot Israel for det som skjedde i Jenin, og når hun i samtale med de palestinske selvstyremyndighetene erklærte en støtte som de på sin side ikke kan oppfatte på annen måte enn som forståelse for deres terrorhandlinger mot den jødiske staten som de har som mål å utslette. Det er dette mediene burde problematisere, for dette er dypest sett en skandale som i historisk sammenheng ikke skiller seg vesentlig fra den støtten de daværende «myndighetene» ga til utryddelsen av jøder her i landet.

Det er den aktive bruken av barn som soldater i terrorkrigen FN og de nordiske land burde påtale og ikke israelske forsøk på å hindre slike krigsforbrytelser.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.