Norske toppledere mener energiprisen er den største trusselen for bedriften

strøm

Flere vestlige land har i løpet av vinterhalvåret innført ulike energitiltak og tatt grep for å begrense inflasjonen. Likevel svarer 43 prosent av lederne i ulike virksomheter verden over at energiprisen er deres største utfordring.

Dun & Bradstreet lanserer i dag rapporten «Data Driven Resilience: How to Grow When Facing Uncertain Future». Rapporten tar for seg hva 3 396 ledere av virksomheter fra 18 ulike land ser på som de største kildene til bekymring. Ifølge rapporten er bekymringene for energiprisen særlig høye i Europa. I Polen svarer 60 prosent at energiprisen er den største utfordringen verden står overfor. I USA ender på 27 prosent på det samme svaret, trolig påvirket av at landets egen energitilførsel.

Til sammenligning oppgir 37 prosent av lederne at generelle kostnadsøkninger for selskapet eller virksomheten vil få betydning for videre drift i 2023. Dette kommer på toppen av at virksomhetene må hente seg inn etter de negative økonomiske ringvirkningene pandemien har ført med seg.

Selv om 27 prosent av lederne som er med i undersøkelsen anser sin virksomhet til å være «ekstremt motstandsdyktig» i turbulente tider, er det nødvendig med ytterligere økning i virksomheters motstandsdyktighet. Ikke bare vil det bidra til å gjøre bedriftene mer konkurransedyktige, det vil også medføre at virksomhetene posisjonerer seg for vekst og innovasjon. Med overnevnte i mente er det urovekkende at rapporten avdekker at 85 prosent av virksomhetene ikke tar i bruk data for å forstå utfordringene i sin virksomhets økosystem.

Kari Mette Almskog, kommersiell direktør hos Dun & Bradstreet Norge kommenterer:

– Det vi ser nå er en situasjon med såkalt ‘hyper disruption’, hvor flere ulike kriser har kulminert samtidig: stigende priser, høyere energikostnader, økt regulering og geopolitisk uro. Alle disse områdene samhandler og påvirker forretningsmiljøet i en mer utfordrende retning for bedrifter. Alle disse krisene er prioritert av bedriftene, men bedriftslederne har ikke tid, kapasitet eller ressurser til å adressere alle samtidig.

–Men til tross for disse forstyrrelsene, er det betydelige muligheter for de selskapene som navigerer seg effektivt i utfordringene. Ved å fokusere på vekst, søke innovative løsninger på dagens utfordringer, og ha de riktige dataene tilgjengelig, kan selskapene legge grunnlaget for fortsatt suksess, selv med disse usikkerhetene.

Lederne i undersøkelsen er enige om at data støtter de fleste av deres forretningsfunksjoner. Mer enn tre fjerdedeler av lederne mener at data er viktige for å identifisere nye kunder (79 prosent), for selskapets risikovurdering (78 prosent) og for finansiell planlegging (79 prosent). Ytterligere 72 prosent mener også at data er avgjørende for å forstå endringer i forsyningskjeden.

Mer enn en tredjedel (37 prosent) av bedriftene bruker allerede data for å generere inntekter. I tillegg bruker rundt en femtedel data for å oppdage potensiell kriminalitet og svindel (17 prosent).

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.