Norske toppledere mener energiprisen er den største trusselen for bedriften

strøm

Flere vestlige land har i løpet av vinterhalvåret innført ulike energitiltak og tatt grep for å begrense inflasjonen. Likevel svarer 43 prosent av lederne i ulike virksomheter verden over at energiprisen er deres største utfordring.

Dun & Bradstreet lanserer i dag rapporten «Data Driven Resilience: How to Grow When Facing Uncertain Future». Rapporten tar for seg hva 3 396 ledere av virksomheter fra 18 ulike land ser på som de største kildene til bekymring. Ifølge rapporten er bekymringene for energiprisen særlig høye i Europa. I Polen svarer 60 prosent at energiprisen er den største utfordringen verden står overfor. I USA ender på 27 prosent på det samme svaret, trolig påvirket av at landets egen energitilførsel.

Les også:  Nordland fylkeskommune positiv til havvind

Til sammenligning oppgir 37 prosent av lederne at generelle kostnadsøkninger for selskapet eller virksomheten vil få betydning for videre drift i 2023. Dette kommer på toppen av at virksomhetene må hente seg inn etter de negative økonomiske ringvirkningene pandemien har ført med seg.

Selv om 27 prosent av lederne som er med i undersøkelsen anser sin virksomhet til å være «ekstremt motstandsdyktig» i turbulente tider, er det nødvendig med ytterligere økning i virksomheters motstandsdyktighet. Ikke bare vil det bidra til å gjøre bedriftene mer konkurransedyktige, det vil også medføre at virksomhetene posisjonerer seg for vekst og innovasjon. Med overnevnte i mente er det urovekkende at rapporten avdekker at 85 prosent av virksomhetene ikke tar i bruk data for å forstå utfordringene i sin virksomhets økosystem.

Les også:  LESERINNLEGG: Straffes for å ta bilde av et epletre

Kari Mette Almskog, kommersiell direktør hos Dun & Bradstreet Norge kommenterer:

– Det vi ser nå er en situasjon med såkalt ‘hyper disruption’, hvor flere ulike kriser har kulminert samtidig: stigende priser, høyere energikostnader, økt regulering og geopolitisk uro. Alle disse områdene samhandler og påvirker forretningsmiljøet i en mer utfordrende retning for bedrifter. Alle disse krisene er prioritert av bedriftene, men bedriftslederne har ikke tid, kapasitet eller ressurser til å adressere alle samtidig.

–Men til tross for disse forstyrrelsene, er det betydelige muligheter for de selskapene som navigerer seg effektivt i utfordringene. Ved å fokusere på vekst, søke innovative løsninger på dagens utfordringer, og ha de riktige dataene tilgjengelig, kan selskapene legge grunnlaget for fortsatt suksess, selv med disse usikkerhetene.

Les også:  Ny løsning fra ABAX sørger for at varebilene alltid er fullt utstyrte

Lederne i undersøkelsen er enige om at data støtter de fleste av deres forretningsfunksjoner. Mer enn tre fjerdedeler av lederne mener at data er viktige for å identifisere nye kunder (79 prosent), for selskapets risikovurdering (78 prosent) og for finansiell planlegging (79 prosent). Ytterligere 72 prosent mener også at data er avgjørende for å forstå endringer i forsyningskjeden.

Mer enn en tredjedel (37 prosent) av bedriftene bruker allerede data for å generere inntekter. I tillegg bruker rundt en femtedel data for å oppdage potensiell kriminalitet og svindel (17 prosent).

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.