Regjeringen vil stanse ulovlig trafikkopplæring

Samferdselsdepartementet

Forslagene til endringer i vegtrafikkloven legges frem for Stortinget. Endringene skal bidra til å heve kvaliteten på føreropplæringen og opplæringen av utrykningsførere og yrkessjåfører.

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken, og vi skal kunne føle oss trygge på at de bilistene vi møter har fått en god og grundig opplæring. Derfor foreslår vi å endre regelverket både for å heve kvaliteten i føreropplæringen og for å stanse de som driver ulovlig opplæring, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ulovlig opplæring kamufleres ofte som privat øvingskjøring. Derfor vil regjeringen nå stille krav til både ledsager og elev ved privat øvingskjøring, for eksempel gjennom krav om at ledsager må registrere seg og sine elever. Det tas sikte på å legge til rette for enkle løsninger, slik at kravene i minst mulig grad skaper belastning for de som skal drive med lovlig øvingskjøring.

– Alle bilister skal gjennom en kvalitetssikret opplæring før de slipper løs i trafikken. Nå er det avdekket at flere aktører driver ulovlig trafikkopplæring. Det er uheldig av hensyn til konkurransen med de som driver på lovlig vis, men ikke minst er det en stor utfordring for trafikksikkerheten. Disse aktørene har verken godkjenning eller den nødvendige utdannelsen og kompetansen som kreves for å være trafikklærer. Jeg er glad for at vi nå får flere tiltak for å hindre ulovlig opplæring, sier samferdselsministeren.

I tillegg vil det blir mulig å gi aktørene tvangsmulkt, også til de som driver ulovlig virksomhet. I dag risikerer de som driver kjøreopplæring kun pålegg om stans og tilbakekall av godkjenning. Dette er lite effektive virkemidler overfor ulovlige opplæringsvirksomheter som ikke har godkjenning.

Videre vil det blir innført krav om personlig godkjenning også for de som skal drive opplæring av yrkessjåfører, slik trafikklærere og utrykningsinstruktører har i dag. Det vil også bli innført etterutdanning og regodkjenning for alt opplæringspersonell for å sikre høy kompetanse hos de som underviser. Dagens ordning med fremleggelse av ordinær politiattest for godkjenning som trafikklærer videreføres.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.