Visma markerer Nasjonal sikkerhetsmåned i hele oktober

email

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned, og Visma markerer med å sette fokus på cyberkriminalitet og gjennomfører opplæring i informasjonssikkerhet under hele måneden.

Gjennom trening og bevisstgjøring kan norske bedrifter redusere risikoen vesentlig for de vanligste former for cyberkriminalitet.

Nasjonal sikkerhetsmåned arrangeres i Norge av NorSIS, og måneden markeres også i EU-landene gjennom European Cyber Security Month (ECSM), EUs årlige bevissthetskampanje.

Målet med kampanjen er å øke bevisstheten om trusler mot nettsikkerhet, fremme nettsikkerhet blant innbyggere og organisasjoner samt å sørge for at flere utøver godt nettvett gjennom utdanning og deling av god praksis.

– Informasjonssikkerhet er et felles ansvar som krever innsats fra alle i organisasjonen for å bygge og opprettholde god sikkerhet. Cybersikkerhet er identifisert som et av de viktigste områdene for Visma, og derfor er Nasjonal sikkerhetsmåned og ECSM flotte kampanjer som bidrar til å bevisstgjøre våre medarbeidere, sier Chief Information Security Officer i Visma, Hans Petter Holen.

Visma har planlagt flere aktiviteter i løpet av Nasjonal sikkerhetsmåned, inkludert interne arrangementer på sine kontorer i Norge og i flere andre europeiske land. I tillegg til dette står Visma bak en informasjonskampanje i sosiale medier for å bevisstgjøre publikum. Visma-ansatte vil også ta del i et utdanningsprogram som tar sikte på i enda større grad å bevisstgjøre dem på cyberkriminalitet og trusler som virksomheter potensielt kan stå overfor og hvordan man kan forebygge dette.

– Vi ønsker å bruke Nasjonal sikkerhetsmåned for å øke bevisstheten blant våre ansatte, kunder og publikum. Det krever relativt lite trening og bevisstgjøring for å redusere risikoen vesentlig for de vanligste former for cyberkriminalitet, for eksempel phishing og passordtyveri, sier kommunikasjonsansvarlig for sikkerhet i Visma, Isabel Quiroga Arkvik.

Cybertrusler er vanligere enn folk flest tror. Ifølge en undersøkelse om hybridtrusler blant norske virksomheter utført av NSR og sponset av blant andre Visma, oppga 60 prosent av respondentene at de mener cybertrusler mot selskaper er vanlig. Nær 40 prosent sa at de hadde opplevd uvanlig aktivitet overfor egen virksomhet.

– Åpenhet er nøkkelen til et tryggere digitalt miljø. Dersom flere diskuterer problemer åpent, vil folk innse at cyberkriminalitet er mer vanlig enn de tror. Ved å lære av hverandre kan vi lage gode løsninger sammen på en mer konstruktiv måte, sier Arkvik.

Visma vil fortsette fokuset på informasjonssikkerhet og å forebygge cyberkriminalitet også etter Nasjonal sikkerhetsmåned. I november arrangeres den første Visma Security Conference for ansatte i Visma med sikkerhetseksperter fra blant annet Google, Microsoft og Amazon som foredragsholdere.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.