ANNONSE: Refinansiering av billån

Annonse:

Det er ikke rent få som har billån som koster mer enn det hadde trengt. Rentebetingelsene hos de forskjellige bankene og finansieringsselskapene endrer seg ganske ofte, og din egen kredittverdighet er ikke statisk. Derfor er det smart å ta en periodevis sjekk av hvilke rentetilbud du kan få, spesielt dersom du lånte mye penger da du kjøpte kjøretøyet.

Hva slags billån skal du refinansiere?

De fleste som refinansierer har som mål å få lavere kostnader på lånet. Akkurat det målet er som regel enkelt å oppnå, men summene du sparer avhenger av flere faktorer. Generelt kan vi si at de som refinansierer et sikret lån sparer minst, mens de som refinansierer usikrede lån (kaskofritt lån) sparer mest. Det beror naturligvis også på hvor mye penger det er snakk om, og hvor lang nedbetalingstid som gjenstår.

Hvilken type lån du har bestemmer også hvor komplisert prosessen blir, og herunder hvilke krav banken eller finansieringsselskapet stiller.

Refinansiering når banken har pant i bilen

Hvis billånet ditt er sikret med pant i kjøretøyet har du sannsynligvis relativt lave renter. Det som er mest avgjørende innenfor dette spennet er hvor mye egenkapital du stilte. Betingelsene blir som regel seende omtrent slik ut:

  • Egenkapital 0% – Effektive renter cirka 6% til 7%.
  • Egenkapital 20% – Effektive renter cirka 5% til6%.
  • Egenkapital 35% – Effektive renter cirka 4% til 5%.

Hva du da kan potensielt spare på å refinansiere begrenses veldig av lånesummen og den resterende nedbetalingstiden. Har du fortsatt relativt høy gjeld bør du uansett sjekke hvilke betingelser du kan få hos konkurrerende banker og finansieringsselskap.

Krav for refinansiering av billån med pant

Det er mer komplisert å få refinansiert et pantesikret billån enn et lån uten sikkerhet. Vanligvis krever banken eller finansieringsselskapet som eventuelt står for refinansieringen at følgende punkter oppfylles:

  • Pantesikkerhet må være den samme, noe som normalt betyr selve kjøretøyet (du kan som regel ikke tilby for eksempel eiendom som pant).
  • Lånebeløpet må være det samme (du kan som regel ikke låne ekstra til andre formål).
  • Dato for innfrielse av lånet må være den samme.
  • Det nye lånet du bruker til refinansiering må stå i samme navn som det opprinnelige lånet.

Refinansiering når du har usikret billån

Det er mange som finansierer rimelige biler med såkalt kaskofritt billån. Bankene krever ikke pantesikkerhet for disse lånene, og praksis virker de på samme vis som et forbrukslån. Rentebetingelsene er som regel betydelig høyere enn på pantesikrede billån.

Potensialet til å finne et billigere kaskofritt lån er ofte stort. Spriket mellom de beste og dårligste rentebetingelsene er nemlig betydelig. Et godt rentetilbud kan ligge på omtrent 6% til 7% nominelt, mens et dårlig rentetilbud kan bli omtrent dobbelt så dyrt.

Krav for lån til refinansiering uten sikkerhet

De aller fleste myndige personer med fast inntekt får innvilget et usikret billån eller lån til refinansiering. Her er også kravene til selve lånet mindre strenge i forhold til de sikrede lånene. Du kan for eksempel få en annen dato for innfrielse enn det du har på det opprinnelige lånet (lengre eller kortere nedbetalingstid).

De vanligste minimumskravene ser slik ut:

  • Alder – Søkeren må være minst 18 år. Noen banker kan ha høyere aldersgrense, for eksempel 20, 21 eller 23 år.
  • Inntekt – De fleste banker krever at du tjener et minimumsbeløp i året, men kravet er sjeldent strengere enn 250 000 kroner. De fleste ligger under dette nivået. Inntekten vil uansett ha stor betydning for hvilken lånesum du kan få.
  • Betalingshistorikk – Du får som regel aldri låne penger til bil eller andre formål dersom du har betalingsanmerkning, og definitivt ikke uten å stille med sikkerhet.

Merk deg at et vanlig usikret lån kan som hovedregel ikke ha lenger nedbetalingstid enn 5 år. Dersom det er snakk om et kaskofritt billån, eller lån til refinansiering av eksisterende billån, kan imidlertid nedbetalingstiden være lenger, men aldri over 15 år.

Tips! På Refinansiere.net kan du lese mer om refinansiering av billån og sammenligne ulike lånetilbydere som DigiFinans, Sambla og Sbanken.

Låneeksempel: Eff. rente 9,64%. 100.000,-, over 5 år. Kostnad 25.246,-. Totalt: 125.246,-.

Refinansiering med bolig som pant

Boliglån er oftest de billigste lånene, og i dag ligger rentene vanligvis et sted mellom 2% og 4%. Dermed ville det vært mest gunstig økonomisk å få bakt bilkjøpet inn i boligen du eventuelt eier, men dette er ikke en spesielt enkel prosess.

For det første må banken du har boliglån hos være villige til å yte den ekstra lånesummen. Det igjen beror på hva belåningsgraden er på boligen, samt betalingsevnen og betalingshistorikken din. For det andre må også pantesikringen endres dersom det eksisterende billånet er sikret med pant i selve kjøretøyet. 

Hvis du likevel får til denne løsningen bør du være oppmerksom slik at refinansieringen ikke blir dyrere enn du hadde tenkt da du så på renteforskjellene. Det kan skje dersom du ender opp med å betale ned på den andelen som gikk til refinansiering av billånet over flere terminer enn det som gjenstod på det opprinnelige billånet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Ranaposten Ranaposten