Nordland fylkeskommune med i «kommunal tannpleier»-prosjekt

nfk

I et pilotprosjekt skal samhandlingen mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten styrkes ved å tilsette tannpleier i kommunen.

Pilotprosjektet er i regi av Helsedirektoratet og settes i gang sammen med Narvik, Meløy og Vestvågøy kommune. Kommunal tannpleier har som mål å bedre samhandlingen mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, og på den måten styrke og forbedre tannhelsetilbudet til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven; eldre, langtidssyke, og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. 

– Vi ser at vi har mye å hente på å styrke og forbedre samhandlingen for eldre, langtidssyke, og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Tannhelsa har de siste tiårene blitt bedre, noe som resulterer i at flere beholder egne tenner livet ut, forteller fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Den offentlige tannhelsetjenesten har i dag omtrent 5600 brukere innen gruppen som også inngår i kommunal omsorgstjeneste.

– Det krever god samhandling mellom tjenestene, og fokus på forebyggende tiltak. Dette arbeidet støtter vi opp under med en egen koordinator for helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten, Silje Andorsen, som er lokal prosjektleder i Nordland, underbygger Torset.

En kommunalt ansatt tannpleier vil fungere som en nøkkelperson i samhandlingen, og bidra med et munnhelseperspektiv i kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette mener fylkestannhelsesjef Henrik Schmidt vil gi en bedre oppfølging av enkeltbrukere i både kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 

– Den offentlige tannhelsetjenesten og kommunene har et felles ansvar for oppfølging av den orale helsen til brukerne. Tannpleier i kommunen skal blant annet bidra i oppfølging av enkeltbrukere, etablere rutiner for samarbeid og sørge for opplæring og kompetanseheving i oral helse i de kommunale tjenestene, utdyper Schmidt.

Prosjektet er finansiert over statsbudsjett for 2023, og har en piloteringsfase på 2 år. Oppstart av prosjektet er høsten 2023.

– Narvik, Meløy og Vestvågøy kommune skal sammen med oss være med i prosjektet. Det gir oss mulighet her i Nordland til å være med og forme fremtidens offentlige tannhelsetjeneste. Det er vi svært fornøyd med, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.