Naturvernforbundet: – Heller opprusting av Nordlandsbanen enn storflyplass ved Mo i Rana!

jernbane

Revidert nasjonalbudsjett 2021 er en luftfart-bonanza med enda mer penger til naturødeleggende motorveiutbygging og tvilsomme løsninger på naturødeleggende vindkraft, mener Naturvernforbundet. Da blir det ikke en forbedring på et statsbudsjett som allerede ble kritisert for å glemme naturen.

Budsjettet viser at Norge har brukt og vil fortsette å bruke nesten 23 milliarder i luftfartsstøtte i 2020 og 2021. Regjeringen vil bevilge 85 millioner til å planlegge ny storflyplass ved Mo i Rana, noe Naturvernforbundet er svært negative til. 

– Vi ønsker heller opprusting av Nordlandsbanen, påpeker Frode Solbakken, leder i Naturvernforbundet i Rana. – Skulle det likevel bli slik at politikerne vil bygge flyplassen, trengs det en grundig utredning som belyser og følger opp miljøkonsekvensene, understreker Solbakken.  

Videre er en slik ny flyplass basert på sterk trafikkvekst og bruk av store fly, noe som vil gi økte utslipp.  

– Regjeringen bruker skandaløst mye penger på luftfarten. Små elektriske fly kan bli en realitet i løpet av tiåret, og da er det bedre å satse på dette og beholde småflyplassene framfor å bygge nye storflyplasser, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Regjeringen foreslår en «moderat produksjonsavgift» fra vindkraftanlegg, og at denne inntekten skal tilfalle kommunene. Naturvernforbundet er svært skeptisk til dette. 

– Når pengene går til kommunen, blir det et sterkt insentiv for kommunene til å si ja til slike anlegg, til tross for negative naturkonsekvenser. Når kommunene allerede har fått økt makt i konsesjonsspørsmålet, vil dette kunne skape stort press for flere vindkraftanlegg, uten at miljøhensynene i tilstrekkelig grad blir ivaretatt, sier Gulowsen. 

Naturvernforbundet er positive til grunnrenteskatt, produksjonsavgift og naturskadeskatt, men mener slike avgifter i hovedsak bør tilfalle staten, for å hindre utvikling av perverse insentiver til nedbygging av sårbar natur for kortsiktig kommunal vinning. En slik naturskadeavgift bør minst tilsvare det det koster å restaurere tilsvarende natur et annet sted.

Regjeringen vil gi Nye Veier 90 millioner kroner til planlegging av Ringeriksbanen. Men penger til Ringeriksbane er kamuflert motorveiutbygging gjennom våtmarksområder og bør stoppes.

– Det er fortsatt en stor motorvei innbakt i dette prosjektet. Prosjektets egen klimarapport viser at biltrafikken som følge av ny vei og ny bane vil øke betydelig. I tillegg er per nå både vei og bane planlagt gjennom verdifull våtmark og natur. Det er helt uakseptabelt. Derfor mener Naturvernforbundet at det kan ikke kan bevilges mer penger til detaljplanlegging nå. Motorveien må ut av prosjektet, og så må banen få en annen trasé, som skåner naturen og kulturlandskapet, sier Gulowsen. 

Revidert nasjonalbudsjett viser at oljeutvinningen vil øke litt i 2021 sammenlignet med 2020, selv om investeringer er lavere på grunn av at flere feltutbygginger er gjennomført.  

– 200 millioner kroner til hydrogen settes i skyggen av fortsatt olje- og gassutvinning. Store investeringer i olje og gass kommer fortsatt, delvis på grunn av oljeskattepakka, noe som utsetter Norge for økende klimarisiko. Oljeskatteregimet må endres for å støtte en rettferdig omstilling. Vi håper Høyres medlemmer vil stemme for et forslag om oljeskattereform fra et mindretall i programkomitéen på helgens landsmøte, avslutter Gulowsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.