LESERINNLEGG: Regjeringen og stortingsflertallet har glemt nordmenn som sliter

lommebok

Debatten på NRK med Fredrik Solvang tirsdag den 22. november var en skandale forestilling.

Av: Vidar Kleppe, Bystyre – og fylkestingsrepresentant for Demokratene.

Jeg kan ikkke med min beste vilje forstå at pensjonister, uføretrygdede, syke og mennesker som går på AAP kan stemme på partiene AP, Høyre og restet av stortingsglobalistene som ikke setter Norge først..

AP-statsråd Marte Mjøs Persen og Høyre-topp Jan Tore Sanner viste ingen forståelse og vilje til å gi nordmenn som lever under fattigdomsgrensen et levelig godt økonomisk løft slik at de kan få et levelig og verdig liv.

Demokratenes krever handling og et solid lønnsløft snarest, for alle Våre medmennesker som er pensjonister, uføretrygdet, syke og som går på AAP om å få oppjustert sine ytelser til den realverdien de hadde i 2013, før underregulering ble innført.Derfor må må minsteytelsen oppjusteres til EU’s fattigdomsgrense, som er 60% av medianinntekten i det enkelte land.

Dette betyr i klartekst at alle nordmenn skal ha en disponibel inntekt på minimum kr. 23.500,- etter skatt, i 2023. Realverdien skal og må deretter opprettholdes med full justering for prisvekst år for år.

Sannheten er at stortingsglobalistene blakker alle nordmenn som sliter. Nok er nok!

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.