775 millioner til idrettsorganisasjonen for 2022

norges idrettsforbund

Tildeling av spillemidler til idrettsorganisasjonen for året 2022 er på 775 millioner kroner, en økning på 25 millioner fra i fjor.

Norges idrettsforbund vil takke for tildelingen fra spillemidlene i 2021. Det totale tilskuddet fra spillemidlene til idrettsorganisasjonene tilsvarer en økning på 3,3 prosent fra i fjor. Det er gledelig at den norske pengespillmodellen og overskuddet til Norsk Tipping gir rom for en økning også denne gangen.

– Vi er glade og takknemlige for at den totale tilskuddsrammen til sentralleddene i norsk idrett økes med 25 millioner kroner i 2022. Det er også gledelig at vi for tredje år på rad mottar en tilskuddsøkning på samtlige poster. Det er positivt, men også helt nødvendig i en krevende tid hvor flere av våre organisasjonsledd har betydelige utfordringer som følge av koronasituasjonen. Samtidig er tilskuddet 20 millioner lavere enn det som lå til grunn i spillemiddelsøknaden, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Tildelingen på 775 millioner vil fortsatt sikre god driv på våre strategiske satsingsområder, samtidig som det blir krevende å nå våre ambisjoner på definerte satsingsområder fullt ut. I spillemiddelsøknaden la vi blant annet til grunn et behov for å styrke fellestjenestene til norsk idrett, først og fremst knyttet til det pågående digitaliseringsløftet for å forenkle idrettshverdagen både til utøvere og frivilligheten, og til en kraftfull iverksetting av vårt pågående arbeid for en mer etisk og trygg idrett. Her er vi dessverre ikke blitt tilstrekkelig imøtekommet gjennom denne tildelingen, noe som blir utfordrende for oss.

Regjeringen forventer at arbeidet for sunn idrett skal prioriteres innenfor rammen av tildelte spillemidler. NIF vil videreføre og forsterke det gode arbeidet som allerede utføres, i tett samarbeid med særforbundene med et tydelig mål om å øke kompetansen i hele organisasjonen.

For 2022 har Olympiatoppen fått en økning i tildelingen på 5 millioner kroner fra i fjor.

– Vi går nå inn i en ny OL- og PL-sesong. Gode økonomiske rammevilkår er viktig i vårt pågående arbeid for å styrke landslagsvirksomheten til prioriterte særforbund for å oppnå flere medaljer og styrke bredden og mangfoldet i norsk toppidrett, sier Kjøll.

Slik er postfordelingen:

  • NIF sentralt (inkludert idrettskretsene) mottar 145 millioner i grunnstøtte. Dette er en økning på 10 millioner fra i fjor.
  • Særforbundene mottar 285 millioner i grunnstøtte. Dette er en økning på 9 millioner fra i fjor.
  • Tilskuddet for tilrettelegging for barn, ungdom og bredde er på 175 millioner, hvilket er en økning på 1 million fra i fjor. I tillegg overføres ubrukte midler fra 2021, tilsvarende om lag 7 millioner kroner, til 2022.
  • Tilskuddet til toppidretten gjennom Olympiatoppen er på 170 millioner. Dette er en økning på 5 millioner fra i fjor.

– Tilskuddet for tilrettelegging av idrettsaktivitet for barn, ungdom og bredde er 6,5 millioner kroner lavere enn det vi søkte om. Pandemien har til det fulle vist oss betydningen av robuste idrettsorganisasjoner som kan legge til rette for aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Tildelingen på 170 millioner er noe lavere enn forventet. Samtidig er det viktig at overskytende midler som ikke ble benyttet til dette formålet i år, kan benyttes til neste år, sier Kjøll.

– I sum betyr spillemiddeltildelingen for 2022 at de sentrale organisasjonsleddene i norsk idrett har et noe romsligere økonomisk handlingsrom enn i fjor. Samtidig må vi evne å gjøre tøffe prioriteringer for å kunne levere på våre ambisiøse mål, avslutter Kjøll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.