8 av 10 vil ha aldersgrense for elsparkesykkel

Foto: Vogler

I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring og Trygg Trafikk støtter 85 prosent at det innføres nedre aldersgrense ved bruk av elsparkesykkel. De fleste ønsker at aldersgrensen skal gå ved 16 år.

– Med de nye reglene som blir innført om kort tid vil det innføres en nedre aldersgrense ved 12 år, mens hele 44 prosent av de spurte i undersøkelsen mener denne grensen bør gå ved 16 år. I Oslo svarer 3 av 10 at nedre aldersgrense bør være 18 år. Elsparkesyklene kan lovlig kjøre i 20 km/t, og skal nå klassifiseres som motorvogn. Dersom det i tillegg kommer et forbud mot å kjøre på fortau uten at aldersgrensen heves, betyr det at barn helt ned i 12-års alderen blir å finne i veibanen sammen med biler og busser. Vi er bekymret for sikkerheten til de yngste, og mener at aldersgrensen bør gå ved 16 år, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

I undersøkelsen, som er foretatt av YouGov like før påske, støtter i tillegg 8 av 10 innføringen av promillegrense som er vedtatt, men 25 prosent mener 0,2 i promille er for lavt.

– 1 av 4 ønsker en promillegrense på 0,5 for elsparkesykkel, og generelt ser vi av svarene klare skillelinjer i spørsmålet om promille og hvor grensen skal gå. Hele 14 prosent i Oslo svarer at de ikke ønsker promillegrense, mens kun fem prosent i Vestland mener det samme. Det har de siste årene vært altfor mange ulykker hvor folk har skadet seg i beruset tilstand, og med nye regler, promillegrense, og betraktelig færre utleiesykler i de store byene forventer vi langt lavere skadetall i år, sier han.

Slik blir de nye reglene for elsparkesykkel:

  • Promillegrense på 0,2.
  • Omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • Nedre aldersgrense på 12 år.
  • Påbudt med hjelm for barn under 15 år.

I tillegg er disse innstrammingene til utredning og kan bli innført:

  • Forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier.
  • Kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven.
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring.

Foto: Vogler

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.