LESERINNLEGG: Mind the (tech) gap

elkjøp

I Norge har vi det aller meste. Vårt digitale samfunn lar oss leve enklere, raskere og billigere. Men samtidig som de fleste av oss får det bedre, faller andre utenfor.

​Av Fredrik Tønnesen, Administrerende direktør i Elkjøp Norge.

I en ny undersøkelse ba vi nordmenn ta stilling til påstanden: «Jeg synes det er vanskelig å henge med på den teknologiske utviklingen». Dessverre svarte så mange som hver tredje nordmann at de var enig. Har vi fått et teknologisk klasseskille i Norge?

Teknologiske klasseskiller oppstår når folk mangler kunnskap om eller tilgang til digitale verktøy. Gapene er mange. Det kan være eldre som føler at teknologien løper fra dem, barn fra vanskeligstilte familier som ikke har tilgang til teknologien de trenger, eller personer med nedsatt funksjonsevne som hindres i å ta i bruk ny teknologi. 

FNs tiende bærekraftsmål er å redusere ulikhet. Dersom vi skal klare å utjevne de teknologiske ulikhetene, trenger vi å vite mer om hvilke løsninger som virkelig monner. Det er rimelig at disse løsningene kommer fra aktører som daglig treffer dem som sliter med teknologi. Det vil ikke bare si offentlige skoler og tjenester, men også privat sektor.

Det har skjedd mye oppløftende allerede. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med å finne en felles måte å måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse på, så vi alle kan dra i samme retning. I tillegg bidrar private aktører som Telenor og DNB, og ideelle organisasjoner som Røde Kors. Vi i Elkjøp vil også bidra. Samtidig erkjenner vi at vi kun er en liten del av løsningen.

I utgangspunktet er de fleste nordmenn med på en fantastisk teknologisk reise som bedrer deres hverdag. Men etterlatt på perrongen står en gjeng som ikke fikk med seg at reisebilletten kun er tilgjengelig via app. Vi har et felles ansvar for å få alle ombord.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.