Kaianlegget til Fishbase Salmon på Dønna blir elektrisk

enova

I løpet av vinteren synker lydnivået på kaianlegget til Fishbase Salmon AS på Dønna. Da forsvinner den dieseldrevne hjullasteren og erstattes av en elektrisk utgave. Støynivået vil gå ned og selskapet kutter CO2-utslippene. Selskapet er ett av flere som får Enovastøtte til slike klimagrep.

– Vi ser virkelig fram til dette. Miljøperspektivet er med i alt vi gjør og det er både riktig og viktig å kutte CO2-utslippene fra denne delen av virksomheten, sier daglig leder Henry M. Thomassen i Fishbase Group AS.

Fishbase Group AS er et konsern som har helproduksjon av laks samt settefiskproduksjon av torsk. Deler av produksjonen foregår delvis på et landbasert anlegg der selskapet produserer settefisk av laks og torsk opp til 1000 gram.

Les også:  Derfor er det spesielt viktig for norsk sjømatnæring å være synlig i Kina

– Til nå har vi hatt en hjullaster gående på diesel, men nå skal vi investere i en elektrisk hjullaster for å redusere vårt CO2-utslipp. Hos Fishbase bruker vi hjullaster hver dag, stort sett hele arbeidsdagen. Den brukes til frakting av fiskefôr, ensilasje, varer og diverse utstyr, samt rydding av snø på vinter. Generelt er den et viktig hjelpemiddel til daglige gjøremål på vårt settefiskanlegg, og vi er helt avhengig av den, sier Thomassen.

I så måte treffer Enova godt med sitt støtteprogram Utslippsfrie anleggsmaskiner. Programmet skal nettopp føre til at flere selskap kan kjøpe og bruke utslippsfrie anleggsmaskiner. Dette skjer gjennom den støtten som selskapene får.

Les også:  Millionutbetalinger til Nordlandskysten

– Logikken er enkel, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova: -Jo flere aktører i markedet som velger utslippsfritt, jo mer erfaring med drift og bruk av maskinene. I tillegg støtter Enova mobile ladestasjoner som skal bidra til bedre utnyttelse av anleggsmaskinen gjennom arbeidsdagen. Målet er å styrke konkurransekraften til det elektriske alternativet.

Enova tildeler i denne runden støtte til 44 nye nullutslipps anleggsmaskiner med totalt 58,2 millioner kroner. Ved søknadsfristen 19. september 2023 var det åpent for å søke på fire kategorier, og grensene for kostnadseffektivitet for denne utlysningsrunden ble satt som følger for de fire kategoriene: 

  • Batterielektrisk minigraver:                        10 kr/kg CO2
  • Stor batterielektrisk gravemaskin:             35 kr/kg CO2
  • Stor kabeldreven gravemaskin:                 20 kr/kg CO2
  • Hjullastere                                                     10 kr/kg CO2

– Anleggsplasser er en kilde til betydelige utslipp i Norge med mange ulike typer maskiner som må bli utslippsfrie. Enova støtter aktørene som går foran og investerer i klimavennlig teknologi. Slik bidrar de til uttesting og læring, og gjøre det mer attraktivt også for andre aktører i anleggsbransjen å kutte utslippene sine, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.