laks

Pukkellaksen er en ypperlig matfisk

Matforskere har undersøkt kvaliteten til den forhatte laksen som invaderte norskekysten i sommer. Konklusjonen er klar: fisken er absolutt egnet for matfatet. Sommeren 2021 strømmet enorme mengder pukkellaks inn mot norske elver.... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskere får ikke lenger kompensasjon for bunkring i utlandet

Fra 1. januar 2022 vil det ikke lenger være mulig for norske fiskere å bunkre drivstoff i utlandet for deretter å ta del i CO2-kompensasjonsordningen for fiskefartøy. – Regjeringen vil sikre ordninger... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Snøkrabbekvoten økes i 2022

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 6725 tonn snøkrabbe for fangst på norsk kontinentalsokkel i 2022. Dette innebærer en økning på 225 tonn fra 2021, og er i tråd med... Les mer »
Foto: Dagrunn Grønbech

LESERINNLEGG: Tiltak mot kjønnstrakassering i fiskebåter

Fiskerinæringa sammen med havbruksnæringa, er økonomisk sett i dag den nest viktigste næringa i nasjonal sammenheng. Etter høstens rødgrønne maktskifte med satsing på fornybar energi og fornybare ressurser, vil fiskeriene som vekstnæring... Les mer »
nordland fylke

Laksetrapper skal styrke villaksen i Nordland

Senterpartiet i Nordland fylkesting vil ha nasjonale midler til å styrke tre nasjonale laksevassdrag i Nordland. Tilstanden til den Nord-Atlantiske laksestammen nærmer seg krise. Senterpartiet vil derfor ha fylkestinget med på en... Les mer »
laks

Havbrukskommunene får 1 milliard kroner

I høst utbetales 1 milliard kroner til 140 laksekommuner, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding til Ranaposten.no. – Havbruksnæringen har stor betydning for norsk verdiskaping, og det er viktig at de... Les mer »

Enighet om norsk-russisk fiskeriavtale for 2022

Norge og Russland har gjennom digitale forhandlinger blitt enige om en fiskeriavtale for 2022. Dette er den viktigste og største bilaterale fiskeriavtalen Norge har. – Avtalen vi har inngått med Russland i... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Vil ha slutt på seksuell trakassering av kvinnelige fiskere

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har i et åpent brev en oppfordring til fiskebåtrederier og redere etter historier om mobbing, seksuell trakassering og overgrep mot kvinnelige fiskere. – Historiene i media... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

EU åpner lommeboken for å redde havområdene: Norske aktører kan kjempe om 3,4 milliarder kroner

EU setter av milliardsummer frem til 2030 for å nå målene om et friskere verdenshav der klimagassutslipp og forsøpling reduseres. En stor del av satsningen vil foregå i Nordsjøen og Arktis. Nå... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Stor internasjonal oppslutning om norsk initiativ mot fiskerikriminalitet

Norge har vært den drivende kraften bak et internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet. Nå har 12 karibiske øystater sluttet seg til arbeidet, som har støtte fra over en fjerdedel av verdens havnasjoner. I... Les mer »