Nærings- og fiskeridepartementet

Nå støtter 60 land det norske initiativet mot fiskerikriminalitet

I 2018 tok Norge og åtte andre land initiativ til en global ministererklæring mot fiskerikriminalitet – den såkalte Københavnerklæringen. Forrige uke signerte ni nye land erklæringen, som nå har støtte fra til... Les mer »
laks

LO-lederen om lakseskatt: – Arbeidsplasser og rettferdig fordeling skal ivaretas

Regjeringen foreslår en grunnrenteskatt på norsk havbruk på 35 prosent. Det er lavere enn det opprinnelige høringsforslaget på 40 prosent. I tillegg foreslår regjeringen at mer av inntektene skal tilbakeføres til vertskommunene.... Les mer »
laks

SV vil ha lakseskatt også for torsk og en sats på 48 prosent!

Om du ikke trodde det kunne bli verre: Regjeringens forslag til skattesats på laks ble slaktet av oppdrettsnæringen og barberte rundt 50 milliarder av selskapenes børsverdier da nyheten kom. Nå vil SV... Les mer »
ey

Havbruksanalysen 2022: – Er grunnrenteskatten riktig tiltak nå?

Hvert år presenterer revisjons- og konsulentselskapet EY sin årlige analyse om situasjonen i havbruksnæringen. I et år som har vært preget av regjeringens varslede grunnrenteskatt og rekordhøye resultater i bransjen, forsøker EY... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil løfte tang- og tarenæringen

Regjeringen foreslår at FHF skal kunne lyse ut midler til forskning og utvikling av tang- og tarenæringen, samt at denne næringen skal få glede av Sjømatrådets tjenester, som markedsføring i utlandet. En... Les mer »
Miljødirektoratet

Havnespy kan spre seg helt til Svalbard

Ny risikovurdering viser at havnespy fortsatt må bekjempes med tiltak i småbåthavner, overvåking av spredning og rengjøring av større skip. – Den største risikoen for at havnespy skal spre seg videre er som... Les mer »
ragn sells

Ny rapport: Norsk fiskebæsj kan bli til strøm for 600000 husstander

Slam som i dag vaskes ut i sjøen fra norsk oppdrettsanlegg kan forsyne inntil 600000 husstander med strøm, og dekke behovet for fosforgjødsel tilsvarende hele det svenske landbruket hvert år. Det viser... Les mer »
fisk eksport

Vil betale 30 prosent mer for fersk norsk laks

Forbrukere i USA og Japan er villige til å betale 30 prosent mer for den norske laksen hvis den er fersk og ikke tint. For å levere fersk laks til disse markedene... Les mer »
nofima

60 % verdioppgang i fiskeriene

Førstehåndsverdien for fisk og skalldyr levert av den norske fiskeflåten var i fjor på 23,9 milliarder kroner. Justert for inflasjon er oppgangen på hele 60 % de siste 20 årene. Dette kommer... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Skal bruke 623 millioner på klima i næringslivet

11 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter får til sammen 623 millioner kroner gjennom ordningen Grønn plattform, for å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet. Prosjektene som får støtte skal blant annet bidra... Les mer »