Nærings- og fiskeridepartementet

Vil ha slutt på seksuell trakassering av kvinnelige fiskere

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har i et åpent brev en oppfordring til fiskebåtrederier og redere etter historier om mobbing, seksuell trakassering og overgrep mot kvinnelige fiskere. – Historiene i media... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

EU åpner lommeboken for å redde havområdene: Norske aktører kan kjempe om 3,4 milliarder kroner

EU setter av milliardsummer frem til 2030 for å nå målene om et friskere verdenshav der klimagassutslipp og forsøpling reduseres. En stor del av satsningen vil foregå i Nordsjøen og Arktis. Nå... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Stor internasjonal oppslutning om norsk initiativ mot fiskerikriminalitet

Norge har vært den drivende kraften bak et internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet. Nå har 12 karibiske øystater sluttet seg til arbeidet, som har støtte fra over en fjerdedel av verdens havnasjoner. I... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Sjømatnæringen får bedre tid til å tilpasse seg etter brexit

Britiske myndigheter har i dag kunngjort at de vil utsette innføringen av nye krav til veterinær grensekontroll, herunder helsesertifikater ved import av blant annet sjømat. Dette vil gi norsk sjømatnæring mer tid... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Innspillsmøte om CO2-avgiften for fiskeflåten

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møter næringen til innspillsmøte om klima og CO2-avgiften for fiskeflåten. – Målet med møtet er å høre om fiskeflåtens tilnærming til det grønne skiftet, sier fiskeri-... Les mer »
fiskeri

Vil ha flere kvinner om bord

I dag la fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen fram regjeringens strategi for bedre likestilling i fiskeriene. – Fiskerinæringen er en vesentlig forutsetning for arbeid og bosetting langs norskekysten. Næringen opplever god... Les mer »
Innovasjon Norge

Grønn omstilling gir blå muligheter

Bærekraft, smart teknologi og eksport er stikkord når Innovasjon Norge møter norsk fiskeoppdrettsnæring på Aqua Nor i Trondheim denne uka. – Norsk oppdrettsnæring er i likhet med andre næringer både her hjemme og... Les mer »
fiskeri

Foreslår en mer fleksibel bearbeidelsesplikt

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i forskriften om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse. I forslaget som er sendt på høring vil fiskeindustrien i større grad enn før få mulighet til å utnytte... Les mer »
fiskeri

Refordeling av tredjelandskvoter og kompensasjon for tapte fiskeområder i britisk sone

Etter at Norge avsluttet forhandlingene med Storbritannia uten en fiskeriavtale for 2021, har fiskeri- og sjømatministeren nå besluttet at det avsettes 6 250 tonn torsk og 3 000 tonn hyse av den... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Øker kvotebonus for levendelagring

Nærings- og fiskeridepartementet øker kvotebonusen for levendelagring av torsk til 50 prosent. Levendelagring av villfanget fisk er villfisk som fangstes og oppbevares levende i merd i inntil 12 uker. Noen aktører har... Les mer »