Pensjonistforbundet vant fram: – Pensjon er ikke stønad!

skatt

Pensjonistforbundet nådde fram – NAV lover å endre teksten på pensjonsslippen permanent, slik at det i fremtiden skal stå pensjon og ikke stønad.

– Statsråden reagerte raskt, og vi er fornøyd med svaret, sier generalsekretær Harald O. Norman.

NAV endret våren 2019 teksten på pensjonsslippen fra «pensjon» til «stønad». Pensjonistforbundet tok dette opp med statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet i april. Etter samtalen med statsråden ble pensjonsslippen for juni måned endret til «NAV økonomi pensjon». Men på utbetalingen i juli sto det igjen «NAV økonomi stønad».

Pensjonistforbundet ba derfor igjen statsråden om å ta dette opp med NAV, slik at ordlyden blir korrekt. Grunnen til at Pensjonistforbundet og mange pensjonister har reagert er at folketrygdens ytelser til alderspensjon ikke er en stønad, men en opparbeidet rettighet. Da Pensjonistforbundet la ut saken på Facebook, kom det raskt flere hundre kommentarer, der reaksjonen var unison: Dette finner vi oss ikke i, vi mottar ikke stønad!

– Dette er prinsipielt viktig, og vi er fornøyd med at statsråden er enig med oss og at NAV retter opp feilen, sier generalsekretær Harald O. Norman.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.