Fra nyttår blir det strengere regler for drosjenæringen

taxi

– Regjeringen skal stoppe frislippet i drosjenæringen. Som et ledd i arbeidet for en tryggere og mer seriøs næring, innfører vi en rekke nye krav til løyvehavere fra nyttår. Blant annet vil vi innføre krav om bankgaranti, krav til taklampe, og krav om dokumentasjon om taksameter og at kjøretøyet er registrert som drosje i kjøretøyregisteret, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

De nye kravene som innføres fra 1. januar 2023, er en del av regjeringens plan for å sikre en seriøs drosjebransje.

Det vil bli et krav om bankgaranti for løyvehavere slik det er for løyvehavere på varebil, gods og turbuss. Garantisummen settes til 5000 euro for det første løyvet og 2500 euro for påfølgende løyver. Krav som oppstår knyttet til drosjetransport kan være noe lavere enn krav som knytter seg til transport med buss og lastebil.

Regjeringen ønsker også å gjeninnføre krav til taklampe.

– For kunder som er særlig avhengig av tydelig markering, vil det være en fordel at alle drosjer er merket med taklykt. I tillegg vil krav om taklampe gjøre det enklere å identifisere drosjer for kontroll, sier Nygård.

Krav om taklampe er et teknisk krav som er notifisert til ESA. Dersom det ikke kommer innvendinger fra andre EØS-land innen 22. desember, vil også krav om taklykt tre i kraft 1. januar 2023.

Videre blir det krav om dokumentasjon på at godkjent taksameter er installert i drosjen. Dette må på plass før løyvet kan settes i drift.

– Vi ønsker å sikre at drosjen er riktig registrert i kjøretøyregisteret, og har godkjent taksameter. Taksameter i drosjene er viktig for å sikre at myndighetene har mulighet til å føre kontroll med inntjeningen, redusere den svarte økonomien, sikre at kundene får riktig pris og en ryddig drosjenæring, sier Nygård.

Løyvehavere som allerede driver virksomhet skal levere slik dokumentasjon innen ett år. Dokumentasjon skal i første omgang skje gjennom egenerklæring.

Når det gjelder krav om fagkompetanse for løyvehavere, var dette på høring samtidig med de øvrige kravene som trer i kraft 1. januar. Et krav om fagkompetanse krever imidlertid lovendring, og Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende en lovproposisjon til Stortinget så snart som mulig.

– Vi trenger et krav om kompetanse for løyvehavere. Det er i dag ingen kompetansekrav til disse, kun til sjåfører. Det er problematisk. Hvilke krav som stilles til løyvehavere har avgjørende betydning for å sikre at vi har seriøse aktører i næringen. Vi ønsker å få dette på plass så tidlig som mulig i 2023, sier Nygård.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.