Stortinget tar ansvar for lovsamlingen

stortinget

Stortingets presidentskap har besluttet å fortsette utgivelsen av en trykt samling av Norges lover. Stortingets administrasjon får ansvar for å gjennomføre dette.

– Stortinget vedtar lovene. Da er det et fint symbol for et åpent og inkluderende demokrati å sørge for at Norges lover fortsatt er tilgjengelig i trykt form, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Siden 1931 har Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo stått for publiseringen av en samlet og oppdatert ettbindsutgave av Norges lover. Alle som har behov for tilgang til lovverket har hatt stor nytte av å ha alle gjeldende lover samlet på ett sted. Lovsamlingen har derfor i mange år vært trykket og solgt i store opplag. Det har vært laget både en ordinær samling og en enklere og rimeligere studentversjon.

Siden 1936 har ordningen vært finansiert gjennom Det juridiske fakultets lovsamlingsfond. Dette fondet har båret kostnadene ved å oppdatere lovsamlingen og finansiert disse ved hjelp av salgsinntekter.

De siste årene har salget av lovsamlingen sunket betydelig, og er nå på et så lavt nivå at styret i Lovsamlingsfondet besluttet å avvikle ordningen. I 2018 ble det solgt 1500 ordinære utgaver og 8500 studentutgaver, opplyste Lovsamlingsfondet i et brev til Stortinget i desember i fjor. Etter at alle de store juridiske utdanningsstedene har gått over til elektronisk eksamen, forventes det at salget faller ytterligere. 

I januar i år gjorde andre nestleder i justiskomiteen, Peter Frølich (H) presidentskapet oppmerksom på dette. Han oppfordret samtidig til at Stortinget kunne ta ansvar for å finansiere en fortsatt utgivelse av lovsamlingen. Det ble deretter iverksatt en utredning av mulighetene for og kostnadene forbundet med dette. Utredningen viste at det er mulig å produsere en lovsamling av tilsvarende format, og at det kan gjennomføres kostnadseffektivt med bruk av intern kompetanse i Stortingets administrasjon.

Derfor har presidentskapet besluttet at Stortingets administrasjon skal bekoste og forestå fortsatt utgivelse av en lovsamling. For å holde kostnadene ytterligere nede er det bestemt å ikke videreføre de faglige fotnotene i lovsamlingen, og utgivelse annethvert år. 

– På samme måte som Stortinget publiserer våre budsjettvedtak i et eget trykt dokument, mener vi det er naturlig at Stortinget jevnlig utgir en oppdatert samling av alle gjeldende lover, som er resultatet av Stortingets lovvedtak, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.