Riksrevisjonen: Null avkastning etter 13 år med Investinor!

skatt

Målet er ti prosent avkastning i året, men Investinors direkteinvesteringer har null avkastning i perioden 2008 til 2021. Det viser Riksrevisjonens nye undersøkelse.

nvestinor AS er et investeringsselskap eid av staten. Staten eier Investinor for å gi selskaper i tidlig fase tilgang på kapital. I perioden fra 2008 til 2021 bevilget Stortinget 4,2 milliarder kroner til selskapet. Målet er å få høy avkastning på investeringene over tid, som så kan brukes til nye investeringer eller gi utbytte til staten. Investinor har selv mål om en årlig avkastning på ti prosent, men undersøkelsen viser at selskapet har tapt totalt 46 millioner kroner i undersøkelsesperioden.

─ Null avkastning er ikke tilfredsstillende. Det sier seg selv. Vi snakker om en periode med økonomisk oppgang og gjennomgående høy avkastning på investeringer, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Investinor gjør investeringer på kommersielt grunnlag. Investeringene er langsiktige og har stort potensiale for vekst, men høy risiko. Riksrevisjonen har sett på Investinors investeringer i selskaper som er i vekst og trenger ekstern kapital for å utvikle seg og vokse videre, den såkalte venturefasen.

Undersøkelsen viser at:

  • Avkastningen har vært bedre etter 2012, men ikke høy nok til at samlet resultat for perioden blir positivt.
  • Investinor eier bedrifter lengre enn planlagt.
  • Oppstartbedrifter får økt kapitaltilgang, men få selskaper blir lønnsomme.
  • Nærings- og fiskeridepartementet styrer godt som eier.

Riksrevisjonen har flere ganger uttalt at staten må bli en mer aktiv eier. Denne undersøkelsen viser at Nærings- og fiskeridepartementet har fulgt opp, men Investinor når ikke målene sine likevel.

─ For å si det enkelt ─ Investinor har ikke investert lønnsomt. Derfor bør investeringsstrategien evalueres, sier Schjøtt-Pedersen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.