4 millioner skal deles ut til trafikksikkerhetstiltak i 2021

vinter trafikk

I 2021 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til slike trafikksikkerhetstiltak. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – nullvisjonen.

Både kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som eksempelvis skoler og barnehager kan få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Større som mindre initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen fortsatt skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Jeg oppfordrer derfor alle som har et godt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere til å søke om midler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les også:  Snøbryting i Mo i Rana: Dette kan du gjøre!

Samferdselsdepartementet har siden 2013 hatt en tilskuddsordning til lokale trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører. Nå endres denne tilskuddsordningen noe. Blant de viktigste endringene er en tydeliggjøring av formål og virkeområde, samt en ytterligere spesifisering av kriterier for tildeling, krav til søknaden og søknadsvurderingen. I tillegg er det satt en fast søknadsfrist den 1. mars.

Les også:  Nye E6 Helgeland snart ferdig

Alle kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen er likevel ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Ordningen er heller ikke ment å finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter. 

I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:

  • hvordan tiltaket som det søkes tilskudd til, vil bidra til måloppnåelsen for ordningen
  • om tiltaket er egnet til å bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken
  • om tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet
  • om tiltaket har et lokalt nedslagsfelt og om søker har kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov
  • om prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører
  • om tiltaket er rettet mot barn og ungdom
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.