Fare for flom i Helgeland: Slik sikrer du det du eier

fremtind

Yr melder at en «atmosfærisk elv» er på vei inn mot Trøndelag og Helgeland fredag. Det gir fare for flom og storm, og det er flere ting du kan gjøre for å sikre dine eiendeler.

– Hvis du ennå ikke har sikret eiendelene dine, er det tid til å gjøre det nå, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

I følge meteorologene vil værfenomenet gi kraftig regn i Trøndelag og Helgeland fredag. Den er flere hundre kilometer lang, og når den treffer Midt-Norge blir vanndampen omgjort til kraftig regn.

Som huseier er du pliktig til å gjøre forebyggende tiltak mot naturskader som er sannsynlige der du bor. Etter loven er alt som er forsikret mot brann også forsikret mot naturskade, men som huseier er du nødt til å ta noen grep.

–  Bor du i utsatte områder er det flere tiltak du kan gjøre. Følg med på meldinger fra lokale myndigheter, værvarsel og nyhetene. Du kan også følge med på varsom.no. Fargekodene forteller deg hvor alvorlig flommen forventes å bli, sier Nielsen.

Les også:  1 av 3 i Nordland forstår ikke et sjøkart

NVE har også en egen varslingstjeneste på . Der kan du registrere deg for å få varsler på e-post og/eller SMS om blant annet flom i egen kommune.

– Du må sørge for at avløp er åpne. Tøm kjelleren for verdifulle gjenstander og sørg for det du ikke får flyttet er løftet opp fra gulvet, sier Nielsen.

Mange har også fritidsboliger de bør se til. De som har campingvogner langs kysten, sjøer og vassdrag bør flytte disse til et sikkert område.
– Og så er det viktig at du hjelper dem som ikke selv er i stand til å gjøre nødvendige tiltak, avslutter skadeforebyggeren.

Dette må du gjøre om huset eller tingene dine er utsatt for flom:

 • Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall, kvister eller andre gjenstander.
 • Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av vannet.
 • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann, og fjern kostbare gjenstander fra kjeller eller underetasje.
 • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved storflom kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
 • Avtal med naboer eller venner om å gjøre tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.
Les også:  Kraftig vekst for If tross urolighetene i verden

Dette må du gjøre om huset eller tingene dine er utsatt for storm: 

 • Få alle løse eiendeler i hus, og hvis det ikke går må du binde det fast. Dette er også viktig for bedrifter som har utendørs materiallagre, rundballer osv.
 • Ta inn eller sikre trampoline slik at ikke den blåser vekk i stormen.
 • Sjekk og forsterk fortøyninger om du har båt. Flytt eventuelt båten til annet sted som ikke er så utsatt for den varslede vindretning.
 • Sjekk at det ikke er løse taksteiner. Rens takrenner for blader osv. Har huset flatt tak MÅ alle sluk være åpne.
 • Lukk alle vinduer – både i kjellere og på loft. Se etter muligheter for å lede overflatevann vekk fra bygninger.
 • Tenk også på hvor du parkerer bilen og hvor campingvogna er plassert. Hold dem unna store trær og lignende.
 • Hvis du ikke har behov for å bevege deg utendørs, hold deg inne mens det står på.
 • Sørg for å ha lommelykter lett tilgjengelig hvis strømmen går, og husk batteri. Hvis du er helt avhengig av strømforsyning hele tiden – sørg for å få på plass strømaggregat i tide.
 • Pass på deg selv og andre. Tiltak for å berge verdier må ikke skje der det er fare for personskade. Og når takstein og bygningsplater flakser i vinden, er det tryggest å ikke bevege
Les også:  Kraftig vekst for If tross urolighetene i verden

Sørg for din egen beredskap:

 • Husk at du har et eget ansvar for å sikre deg ved utfall av strøm, drikkevann, internett, telefon og stengte veier som kan forekomme ved flom og skredhendelser.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.