13,5 millioner til digitalisering i havrelaterte utdanninger

regnskap økonomi

Regjeringen lyser ut inntil 13,5 millioner kroner i støtte til digital kompetanse i havrelaterte utdanninger.

I regjeringens oppdaterte havstrategi Blå muligheter er det fokus på betydningen av ny teknologi, digitalisering, autonomi og stor-data i utviklingen av tryggere, mer effektiv og mer klima- og miljøvennlig produksjon i havnæringene.

– Grønn teknologi og høy kompetanse kan gjøre havnæringene til en motor i det grønne skiftet, samtidig som det kan sikre arbeidsplasser fra nord til sør langs hele kysten, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Et sentralt tiltak i strategien er å legge til rette for riktig kompetanse for å møte denne utviklingen. Regjeringen vil styrke digital kompetanse i havrelaterte utdanninger for å gjøre studentene i stand til å ta i bruk ny teknologi og arbeidsmåter som følger av digitalisering.

Målet med utlysningen er at fagskoler, universiteter og høyskoler skal utdanne studenter innen marine, maritime og petroleumsrelaterte fag med digital kompetanse i tråd med arbeidslivets fremtidige behov.

Bedrifter eller organisasjoner fra aktuelle næringer må være samarbeidspartnere i prosjektene. Disse skal involveres i en tidlig fase av søknadsprosessen. Søkerinstitusjoner kan være fagskoler, universiteter og høyskoler som tilbyr marine, maritime eller petroleumsrelaterte utdanninger som ordinære studier og/eller som etter- og videreutdanning.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.