Vil begrense skogvern på Helgeland

natur snø

– Skogvern er viktig for bevaring av artsmangfold, men vi vet også nå at bærekraftig drift av skogen er bedre for klimaet enn at den står og råtner på rot. Derfor ønsker vi ikke naturreservater i områder med økonomisk drivverdig skog, på Helgeland og ellers i fylket, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland.

Dette går fram av fylkesrådet i sin innstilling til fylkestingssak  «Verneplan for skog på statsgrunn i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes».

I naturreservater, som er den verneformen som er valgt for de aktuelle verneområdene på Helgeland, kan det ikke drives ordinær skogsdrift.

– Fylkesrådet ber derfor om at det velges en verneform med lavere vernegrad for de områdene som økonomisk drivverdige, slik at det kan gjennomføres ordinær skogsdrift på en bærekraftig måte. Dette vil etter rådets vurdering gi en mer bærekraftig ressursforvaltning der klimatiltak, verneverdier og økonomiske hensyn vurderes samlet, sier Haukland.

De nevnte områdene som fylkesrådet ønsker å ta ut av verneplanen utgjør 5900 dekar. De har alle status som regionalt verneverdig, ikke nasjonalt verneverdige. 

Haukland mener at vern og bruk kan gå hånd i hånd i disse områdene, pluss at man vil få en positiv miljøgevinst.

– Faktisk viser vurderinger at bærekraftig skogsdrift er et bedre klimatiltak enn en type vern som utelukker all skogsdrift, sier Haukland, som legger til at Nordland allerede har en relativt stor verneandel for skog sammenlignet med andre fylker.

Fylkestinget skal behandle saken endelig under sitt møte i Svolvær 18.-20. oktober.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.