Vil skape flere norske OL-vinnere med helt ny utdanning

nfk

– Selvsagt skal yrkesfagelever få gå toppidrett! Derfor vil fylkesrådet opprette ei landslinje spisset mot toppidrett innenfor nordiske grener, som også er tilrettelagt for yrkesfagelever. Dette skal skje  ved Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide.

Nordland har sammen med Møre og Romsdal landets høyeste andel elever som tar yrkesfaglig utdanning (58 %). Det har på landsbasis vist seg vanskelig for denne elevgruppen å kombinere yrkesfaglig utdanning og satsing innen toppidrett. Dette vil fylkesrådet endre, gjennom en tydelig satsing for spesielt denne gruppen av elever.

– Det er prinsipielt svært viktig at ungdommer skal kunne satse på en praktisk utdannelse parallelt med satsing på toppidrett. Derfor ønsker fylkesrådet å utvikle et toppidrettslig opplegg for elever som ønsker ei yrkesfaglig utdanning, samtidig som de kan satse på idretten sin. Ved å utvide utvide toppidrettstilbudene til å også inkludere yrkesfagelever vil man nå flere elevgrupper og flere potensielle stortalenter – kanskje en ny norsk OL-vinner en gang i framtiden!, sier fylkesråden.

Ved Polarsirkelen vil en spesielt legge til rette for et tilbud til elever som ønsker å kombinere en yrkesfaglig utdanning med en satsing på skihopp, kombinert eller langrenn. Dette vil være et tilbud som er unikt i Norge.

– Et samlet skimiljø i Nord-Norge støtter denne satsingen. Det gjør også Norges skiforbund og dets hoppavdeling. Idrettsmiljøet i Rana og på Helgeland er sterkt, og over år har man opparbeidet viktig og god kompetanse hos skolen og i idrettsmiljøet. Dette har blitt lagt merke til. Polarsirkelen videregående skole har i lang tid hatt fylkeslinjestatus for ski nordiske grener, og tilbudet ble igjen gjort søkbart i 2021. Skolen med sitt kompetansemiljø har derfor god erfaring med å organisere tilbudet. Et landslinjetilbud i Mo i Rana vil være et unikt og godt tilbud for elever fra hele landet, sier Dahlseng Eide.

Løpet for elever som velger spisset toppidrett samtidig som de tar utdanning innenfor yrkesfag blir femårig i et 3+2 løp bestående av hhv. skoledel og læretid. Det treårige skoleløpet, spisset toppidrett ski nordiske grener med yrkesfag, krever en skreddersydd fag- og timefordeling. Elevene får derved muligheten til å spisse sin idrettssatsing 4-5 skoledager i uka. Fellesfagtimer fra vg1 og vg2 flyttes slik at elevene får rom for trening i egen timeplanen. Disse fagene vil elevene kunne ta ved et ekstra tredje skoleår. Etter tre skoleår vil elevene kunne søke seg lærlingeplass.

Fylkestinget vil behandle saken under sitt møte på Mo i Rana 21. – 23. februar.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.