Verdens største åpne jammetest på Andøya

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Industri fra hele Europa deltar når Statens vegvesen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Forsvarets forskningsinstitutt skal teste hvordan moderne posisjonsteknologi tåler jammeangrep. Målet med testen er økt sikkerhet og mer robuste systemer.

Arrangementet “Jammetest 2022”finner sted ved tettstedet Bleik på Andøya fra 19. til 23. september 2022 og samler myndigheter, bilprodusenter og internasjonale teknologileverandører fra hele Europa til GNSS jamming – og spoofing.Det er første gang en sivil jammetest i dette omfanget gjennomføres i Norge.  

Jamming er forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren som tar imot disse signalene. 

– Målet med jammetesten er finne løsninger på en økende sikkerhetsutfordring før det påvirker robustheten i vegtransporten og andre viktige samfunnsområder, sier Tomas Levin i Statens vegvesen. 

Jammetesten legges til Andøya på grunn av den særlig gunstige lokasjonen med høye fjell som minimerer signalutbredelsen, samt liten flytrafikk å forstyrre. Interessen for å komme til Andøya for å teste har vært stor fra internasjonale aktører innen blant annet transportindustri, telekom og bilindustri. 

– Jammetest er et viktig arrangement og her får både brukere og produsenter testet ut sitt eget navigasjonsutstyr i et realistisk miljø hvor signalene fra GPS eller andre satellittnavigasjonssystemer er forstyrret, forfalsket eller rett og slett utilgjengelig, sier Anders Rødningsby i Forsvarets forskningsinstitutt. 

På riktig sted til riktig tid 
Samfunnet blir stadig mer avhengig av tjenester som kan fastslå riktig posisjon, navigasjon og presis tid. I stor grad er disse basert på globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS). Mest kjent er amerikanske GPS (Global Positioning System), som i tillegg til å fastslå nøyaktig posisjon, også benyttes til tidssynkronisering. Mange viktige og kritiske samfunnsfunksjoner er avhengig av å vite nøyaktig tid og sted, og eksempler på dette er transportsektoren, kraftforsyning, finans, telekommunikasjon og søk – og redning.  

– Den økte avhengigheten av GNSS, som for eksempel GPS og Galileo, innen kritiske samfunnsfunksjoner gjør oss sårbare for forstyrrelser av satellittsignalene. Vi jobber derfor for å redusere sårbarheten gjennom å legge til rette for testing som igjen skal sikre robust teknologi og økt sikkerhet, sier Nicolai Gerrard i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

Jammetest er et samarbeidsprosjekt mellom flere norske myndigheter og Norsk Romsenter er blant aktørene med interesse i aktivitetene.  

– Norsk Romsenter er opptatt av at det skal være trygt å bruke rombaserte tjenester som samfunnet har gjort seg avhengige av.  Det nære samarbeidet med andre offentlige aktører i å tilrettelegge for jammetester gjør at brukere og utstyrsleverandører kan få testet konsekvensen av jamming på sine systemer under kontrollerte forhold. Romsenteret mener at økt kunnskap på dette området vil bidra til et tryggere samfunn, sier Steinar Thomsen, avdelingsdirektør i Norsk Romsenter. 

Internasjonal interesse for deltakelse  
Over 100 deltakere fra hele Europa kommer til Andøya for å utsette egen teknologi for forstyrrelser. Interessen har vært stor blant aktører i transportsektoren hvor rundt 20 biler deltar i kjøretestene i løpet av uka.  

– Norge har blitt lanseringsland for nye og moderne elbiler og dette gir oss en unik mulighet til å høste nyttig erfaring og data fra avanserte systemer. Det er viktig at kjøretøyene er robuste og at vi har infrastruktur som støtter den teknologiske utviklingen ved mer automatisering. Det er derfor gledelig at industrien ønsker å jobbe tettere sammen med oss for å finne gode løsninger, sier Tomas Levin i Statens vegvesen. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.