Trafikksikkerhetsmidler til Helgeland

nfk

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir 6,8 millioner kroner til fysiske tiltak i Alstahaug, Brønnøy og Hattfjelldal.

Pengene går til gang- og sykkelvegprosjekter og til å sikre av og påstigning på buss for ved sykehus og skole.

– Søknader på tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak prioriteres når de handler om trafikksikkerhet for barn, og områder der barn ferdes, forteller leder i NFTU, Monika Sande.

Alle kommunene som søkte om tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak i år, er godkjent som Trafikksikker kommune, et av kriteriene som prioriterer tildeling av midler.

– Å være godkjent som trafikksikker kommune handler om at kommunen jobber systematisk med trafikksikkerhet. Vi ser at der kommunen har trafikksikkerhet på agendaen, går ulykkesstatistikken ned blant de ansatte. Det handler om å jobbe langsiktig, underbygger medlem i NFTU, Per Gunnar Skotåm.

Også medlem i NFTU Richard Dagsvik underbygger at trafikksikkerhetsarbeid er et langsiktig arbeid med mange områder det er naturlig å ta tak i.

– På dette siste møtet i denne perioden, hadde vi en gjennomgang av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Det er problematisk at Nordland fylkeskommune ikke klarer å ta unna etterslepet som ser ut til å vokse. Standarden på fylkesvegene er en av mange faktorer som påvirker skaderisikoen i trafikken, påpeker Richard Dagsvik.

Det er også tildelt midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i Grane og Vefsn.

– I Grane lager de et opplegg knyttet til Refleksdagen. Også i Mosjøen handler det om å vise hvor viktig refleksbruken er. Det gjør de med å lage en trafikksikkerhetsdag med blant annet refleksløype for både barn og foreldre, avslutter Monika Sande.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.