vinter

Nytt tilfelle av skrantesjuke på elg

Prøveresultater fra en selvdød elg funnet i Sigdal viser at dyret hadde skrantesjuke (CWD). Dette er det sjette tilfelle av skrantesjuke hos elg i Norge. De fem første har vært av typen... Les mer »
villsvin

Mattilsynet: – Villsvin er uønsket og skal holdes i sjakk

Villsvin er en fremmed art som er uønsket i Norge. En ny handlingsplan skal bidra til å holde bestanden nede og hindre spredning. I Sverige anslås villsvinbestanden til 300 000 dyr, og... Les mer »
sau

Mattilsynet har mer enn doblet antallet politianmeldelser for brudd på dyrevelferdsloven

Hittil i år er 29 dyreholdere blitt anmeldt til politiet av Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven. Det tilsvarer antallet i 2018 og er mer enn dobbelt så mange anmeldelser som i samme... Les mer »
hund

Mattilsynet endrer råd til hundeeiere

Mattilsynet opphever det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder. Årsaken til sykdomstilfellene er fortsatt ikke kjent, men færre nye tilfeller og resultatene fra den omfattende kartleggingen, tyder på at det... Les mer »
hund

Dødelig hundesykdom: 173 tilfeller med blodig diaré

Mattilsynets pågående kartlegging av sykdom blant hunder, viser så langt at det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré, av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august. Det er foreløpig ikke avdekket fellestrekk... Les mer »
ku

Mattilsynet: – Lav forekomst av resistente bakterier i landbruket og i norsk mat

Bruken av antibiotika i norske husdyrhold fortsetter å synke, og det er få funn av resistente bakterier i mat og dyr i Norge. Dette viser resultatene for 2018 av Norsk overvåkingsprogram for... Les mer »
matbutikk

Lave nivåer av plantevernmiddelrester i matvarer

Mattilsynets overvåking i 2018, viser at innholdet av plantevernmiddelrester i mat er lavt. Ingen norske produkter som ble analysert hadde rester av plantevernmidler over grenseverdiene. Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester... Les mer »
hund

Alvorlig sykdom hos hunder

Flere veterinærer i Oslo-området har de siste ukene fått inn hunder med alvorlig diaré. Årsaken til sykdomstilfellene er ikke kjent, men Mattilsynet anbefaler hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde... Les mer »
mattilsynet

Mattilsynet: – Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

Mattilsynets overvåking av fremmedstoffer i landdyr 2018, viser ingen alvorlige funn i kjøtt og andre animalske produkter. Funn ble oppdaget i ca. 4% av prøvene (i ca. 0,4 % ble det funnet... Les mer »
mattilsynet

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske... Les mer »