Mattilsynet: – Lav forekomst av resistente bakterier i landbruket og i norsk mat

ku

Bruken av antibiotika i norske husdyrhold fortsetter å synke, og det er få funn av resistente bakterier i mat og dyr i Norge.

Dette viser resultatene for 2018 av Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (Norm-Vet). Veterinærinstituttet har gjennomført denne overvåkingen på oppdrag fra Mattilsynet i 19 år.

– Rapporten bekrefter at den felles innsatsen som næringen, myndighetene og forskningsmiljøene har gjort for å få ned bruken av antibiotika på dyr virker. Men dette må ikke bli en hvilepute. Dersom resistente bakterier får fotfeste i norske dyrehold vet vi av erfaring at de er svært vanskelige å bekjempe, sier Karina Kaupang, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet.

Regjeringen har hatt som mål å redusere antibiotikaforbruket i landbrukssektoren med 10 prosent for perioden 2013-2020. Denne målsettingen ble oppfylt allerede i fjor, med en samlet nedgang på 17 prosent siden 2013, viser årets Norm-vet rapport. Den nasjonale handlingsplanen for å bekjempe antibiotikaresistens skal revurderes i 2020.

For matproduserende landdyr er antibiotikaforbruket redusert med 17 prosent siden 2013. Og fjørfenæringen har gjennom målbevisst arbeid kraftig redusert forekomsten av antibiotikaresistente bakterier hos slaktekylling. 

Fortsatt nedgang i medisinbruk og funn resistente bakterier
I 2018 ble det brukt 4 821 kg antibiotika til matproduserende landdyr. Det er en nedgang på 17 % sammenlignet med 2013 og rundt 40 % siden 1995. Forbruk av antibiotika til oppdrettsfisk er fortsatt historisk lavt og var i 2018 på 858 kg (rensefisk utelatt). Forbruket av antibiotika til hund og katt har også blitt redusert med rundt en tredjedel sammenlignet med i 2013.

Norm-Vet rapporten analyserer også utvalgte norske matvarer for å overvåke mengden resistente bakterier. I 2018 ble det tatt ut prøver fra kyllingkjøtt, kalkunkjøtt, bladgrønnsaker inklusive urter, samt utvalgte meieriprodukter. Resultatene viser lav forekomst av resistens, sammenlignet med andre europeiske land.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.