Lave nivåer av plantevernmiddelrester i matvarer

matbutikk

Mattilsynets overvåking i 2018, viser at innholdet av plantevernmiddelrester i mat er lavt. Ingen norske produkter som ble analysert hadde rester av plantevernmidler over grenseverdiene.

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2018 ble det analysert 1155 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer. Varene var både norske, fra EU-området, og fra andre land.

Valg av matvarer i det nasjonale overvåkingsprogrammet er hovedsakelig konsentrert om mat som er viktig i det norske kostholdet. Dette er blant annet appelsiner, epler, jordbær, bringebær, poteter, ris, tomater, salat og hvete. Det tas også prøver av næringsmidler som er nye på markedet og av produkter som man erfaringsmessig vet kan inneholde flere plantevernmiddelrester enn andre, som rosiner.

Ingen funn over grenseverdi i norske matvarer 
Analyseresultatene for 2018 viste at det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 25 prøver (2,2 %). Av disse ble 17 prøver (1,5 %) betegnet som overskridelser. Det var ingen funn over grenseverdi i prøver av norske matvarer. Mattilsynet følger opp alle importører/produsenter som hadde produkter hvor det ble avdekket rester av plantevernmiddelrester over grenseverdi.

Det ble også analysert 22 prøver av barnemat (grøt, velling, middagsretter, drikker, skumpinner og maispinner). Det ble ikke påvist rester av plantevernmidler i disse prøvene.

Flest plantevernmiddelrester i frukt og bær
Nasjonale myndigheter er opptatt av å redusere risikoen ved bruk av plantevernmidler. På den annen side er plantevernmidler et viktig hjelpemiddel for landbruket for å kunne produsere mat av god kvalitet og opprettholde en lønnsom produksjon. I løpet av vekstsesongen vil det vokse opp ugras og det kan være angrep av ulike skadegjørere (sopp og insekter/midd).

Når man bruker et plantevernmiddel under dyrking, vil det være naturlig at man kan finne igjen rester av dette plantevernmiddelet i produktet. For å begrense omfanget og faren ved å bruke et plantevernmiddel, er det satt et høyeste tillatte nivå av plantevernmiddelrester i næringsmidler (grenseverdi/MRL) for et plantevernmiddel i ulike produkter. 

Mattilsynet har generelt påvist lave funn av plantevernmiddelrester i prøvene. Vel to tredjedeler av funnene har målte verdier som er mindre enn 10 prosent av grenseverdien for plantevernmiddelet som er påvist. Det er enkelte produktkategorier hvor Mattilsynet finner flere funn enn i andre, se Tabell 1. Andelen av prøver med funn er høyest for matvarekategoriene frukt og bær, mens over halvparten av prøvene av grønnsaker og matkorn, inkludert ris, er uten funn.

Den høyeste prosentandelen av prøver med funn over grenseverdi er i produktgruppene urter og matkorn, inkludert ris. Disse høye tallene, kan skyldes at antall prøver er relativt få i forhold til andre produktgrupper. For urter utgjør dette én prøve av koriander fra Thailand. For matkorn og ris ble det påvist rester av plantevernmidler i totalt 26 % av prøvene. I to prøver av ris (3,5 %) ble det påvist funn over grenseverdi.

I én prøve av norske jordbær ble det funnet rester av ni ulike plantevernmidler. Ingen av funnene var over grenseverdien. Mattilsynet vurderte at varen ikke representerte akutt eller kronisk helsefare.

Økologiske produkter
Av de 197 prøvene av økologiske produkter, viser 99 prosent av prøvene overenstemmelse med krav til økologisk produksjon. Det ble påvist cyprokonazol i kaffebønner fra Honduras og klorpyrifos i lime fra Colombia. Undersøkelser konkluderte med brudd på økologiregelverket, og partiene mistet sin økologiske status.

Påvist 14 ulike plantevernmidler i rosiner fra Kina
Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i totalt 35 % av prøvene.

I én prøve av rosiner fra Kina ble det funnet rester av 14 ulike plantevernmidler, hvor ingen av funnene var over grenseverdien. Mattilsynet har vurdert prøven og beregninger viser at nivået ikke er så langt under nivået for grensen for trygt inntak.

For å sikre at mat som omsettes er trygg for forbrukeren, vil Mattilsynet også i tiden framover følge med på produkter der det påvises flere plantevernmidler i én prøve. 

-Våre overvåkingsprogrammer av plantevernmiddelrester i næringsmidler bekrefter den gode situasjonen vi har for produksjonen av frukt, bær og grønnsaker i Norge. Vi har de to siste årene ikke funnet en eneste prøve med rester over grenseverdiene i norske produkter. Også for utenlandske produkter kan vi slå fast at det er lite plantevernmiddelrester i matvarer, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.