Kraftig vekst for indeksfond

klp

Norske personkunder øker sin sparing i indeksfond og kvitter seg med aktive aksjefond. Innføringen av aksjesparekonto og fokus på kostnader er sannsynlige årsaker til denne utviklingen.

– For det første har kundene blitt mer bevisste på viktigheten av å ha lave forvaltningshonorarer og for det andre har innføringen av aksjesparekonto gjort det mulig for kunder med tidligere sparing i aktive aksjefond å bytte til indeksfond uten å måtte skatte av eventuell gevinst, sier administrerende direktør Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning.

KLP Kapitalforvaltning er ledende på indeksforvaltning og har totalt (inkludert både personkunder og institusjonelle kunder) ca. 66 prosent av det norske indeksfondsmarkedet. 

Tall fra Verdipapirfondenes forening for 2018 viser at norske personkunder nettosolgte aktive aksjefond for ca. 5,2 milliarder, mens de kjøpte indeksfond for 2,1 milliarder kroner. 

I 2011 var omtrent én prosent av den samlede aksjesparingen for personkunder i Norge i indeksfond. Denne andelen hadde økt til i overkant av seks prosent i 2016. Ved utgangen av 2018 var andelen oppe i 12 prosent. Endringen er kommet ved at sparerne har gått ut av aktive fond og at nye penger har funnet veien til indeksfond.

Gulbrandsen gleder seg over at mange norske personkunder har flyttet midler fra aktive aksjefond til indeksfond.

– Mange nordmenn sitter med urealiserte gevinster på aksjefond som de har hatt i mange år. Vi synes det er veldig hyggelig at stadig flere nordmenn ser at kostnader spiser mye av avkastningen i langsiktig sparing, sier Gulbrandsen og legger til at det gir mer igjen til kundene:

– Nordmenn har fortsatt alt for mye av sparingen i aktive fond. Det er uklokt. Det er en stor sjanse for at du plukker en forvalter som ikke klarer å levere meravkastning. Indeksfond bør være grunnpilaren i fondssparingen din.

Følger etter USA
Indeksfond har gått fra å være lite kjent og fra å være en liten andel av folks sparing til å vokse ganske kraftig. I utlandet og særlig i USA ser KLP en tiltagende trend, bort fra aktiv forvaltning og mer mot indeksfond. 

– Vi tror at trenden mot indeksfond vil fortsette og forsterke seg i Norge. Vi tror markedet vil vokse betydelig de neste ti årene. Vi mener det er vanskelig for aktive forvaltere å lykkes, selv om historikken viser at flere forvaltere av norske aksjer kan vise til god avkastning, sier Gulbrandsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.