Bevilger èn million kroner til Træna

nfk

– Fylkesrådet ønsker å gi Træna en ekstra bistand i arbeidet med å etablere robuste arbeidsplasser for å styrke kommunens utviklingsevne, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

– Selv om kommunen har vært inne i et begrenset omstillingsprogram har ikke den negative utviklingen stoppet. Dette har særlig blitt synlig med de utfordringene de marine næringene har hatt. Det er liten tvil om at Træna trenger flere ben å stå på. Det foreslås derfor at kommunen får ekstra bistand til å arbeide videre med å utvikle robuste arbeidsplasser og bedre sin utviklingsevne gjennom prosjektet «Lokal samfunnsutvikling», utdyper fylkesråden.

Træna kommune har gjennom mange år arbeidet aktivt med næringsutvikling, og flere nye investeringer er i planlegging og/eller prosess og vil bidra til ytterligere vekst. Satsingen har stor betydning for lokal samfunnsutvikling, men kommunen har stort behov for både kompetanse og midler, for å få sluttført påbegynte tiltak og prosjekter.

– Derfor er denne bevilgningen fra fylkesrådet veldig viktig for oss. Det gir oss mulighet for å få gjort ferdig og «lande» viktige utviklingsprosjekt som hotell- og reiselivssatsingen, samt prosjektet med å legge til rette for landbasert lakseoppdrett på Træna. Begge disse satsingene har potensiale til å gi mange arbeidsplasser på Træna i framtiden, sier en fornøyd ordfører på Træna, Jan Helge Andersen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.