Stor uenighet i Nordland om ny «oppdrettsskatt»

nfk

Temperaturen nådde nye høyder da den nye skatteordningen som er foreslått for havbruksnæringa i Norge ble diskutert i Nordland fylkesting. Det var Venstres gruppeleder som dro i gang debatten, og han fikk akkurat de reaksjonene han ville ha.

– Jeg skal ikke stikke under stol at målet med å ta opp saken var å få dratt i gang en skikkelig diskusjon i fylkestinget. Det vil jeg si at jeg lyktes med, sier Arne Ivar Mikalsen.

Og det ble en rekordlang debatt han satte i gang, om grunnrente og samlet skattetrykk for havbruksnæringen. Til slutt måtte fylkesordføreren sette strek for at flere fikk tegne seg på talelista. Da hadde debatten allerede pågått i over en time.

Venstres gruppeleder er svært kritisk til Regjeringens foreslåtte skatteopplegg knyttet til havbruksnæringa, og møtte mye støtte, men også litt motstand.

– Skatteendringer må skje over tid, ikke innføres brått. Endringer kan skje, men da må det samlede skattetrykket ses nøye på. For det som fremstår som svært tydelig nå, etter debatten, det er at et bredt flertall i Nordland fylkesting ikke mener at et skattetrykk opp mot 85% er greit, konkluderer Mikalsen.

Han sier at dette vil bli formidlet til Storting og regjering.

– Om det som er foreslått gjennomføres fullt ut, ja, da vil det gi dramatiske konsekvenser i kystsamfunn langs nordlandskysten. Det må ikke skje, sier den erfarne Venstre-politikeren.

Mikalsen er i utgangspunktet for omfordeling, og mener det er rett at kraft og petroleum blir ilagt grunnrenteskatt, og også at havbruksnæringen skal bidra til storsamfunnet. Likevel er han tydelig på at dette forslaget går altfor langt.

– Næringen bidrar allerede betydelig til fellesskapet. De betaler produksjonsavgift til Havbruksfondet, de betaler for nye konsesjoner, og de betaler skatt slik som andre bedrifter. Blir det innført en grunnrenteskatt må den treffe den merverdien bruk av begrensede ressurser gir. Den må utformes slik at investeringer som er lønnsomme før grunnrenteskatt også er lønnsomme etter grunnrenteskatt, og nettopp derfor kan den ikke innføres ukritisk over natta. Det nytter ikke å ha hastverk i en sak som kan ha negative følger for en stor mengde mindre lokalsamfunn langs hele kystlinja vår, avslutter han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.