Sparebank1 Nord-Norge vant Nordnorsk kommunikasjonspris 2018

unis

Sparebank1 Nord-Norge har gjennom Samfunnsløftet klart å involvere, engasjere og samle folk i hele landsdelen. Interne og eksterne mål er effektivt kombinert, og kraftfulle og enkle budskap bærer fram bankens strategiske mål.

Prosjektet har lært opp og brukt egne ansatte som ambassadører for å nå ut til folk i Nord-Norge. Gjennom å være aktiv i ulike kanaler og med forskjellige uttrykksformer, inkludert møter ansikt til ansikt, har Samfunnsløftet aktivert unge som gamle, næringsliv, gründere, frivillig sektor, politikere, lokalsamfunn og ildsjeler.

Samfunnsløftet har fått fram gode historier om Nord-Norge som bidrar til å skape stolthet og bevissthet om egen kultur, samtid og historie, og som samtidig trigger skaperkraft og kreativitet for en bedre framtid.

Juryen mener kandidatens kommunikasjonsarbeid er forbilledlig, og kan ses som et skoleeksempel på hvordan kommunikasjon kan brukes som verktøy for å nå mål. Det er brukt en klar strategisk tilnærming, og de kommunikasjonsfaglige grepene spenner over et vidt spekter.

– Det er utrolig flott at våre fagkollegaer ser alt arbeidet som ligger bak et så stort prosjekt, men likevel går den aller største takken til de nesten ti tusen personene som tok seg tid til å fortelle oss hva som er viktig for dem, og dermed bidra til Samfunnsløftet. Det engasjementet gir oss tro på at Nord-Norge har mye godt i vente, sier kommunikasjonsrådgiver Gudrun Gulldahl i Sparebank1 Nord-Norge.

Vinneren av Nordnorsk kommunikasjonspris ble offentliggjort på Kommunikasjonsforeningen Nord-Norges fagdag #KomNord2018 i Tromsø den 21. november.

– Vinneren har planlagt og gjennomført en svært effektiv kampanje med konkrete, målbare mål, stor bredde i tiltakene og mye av suksessen skyldes involvering og bruk av egne ansatte i kommunikasjonsarbeidet, sier juryleder Torgunn Wærås.

De to andre finalistene får hederlig omtale, og juryen trekker fram dette ved deres kommunikasjonsarbeid:

Debatt- og formidlingskonseptet Lytring ved Nordlandsforskning, Nord Universitet og Stormen bibliotek:

Lytring er gjennomtenkt og profesjonelt gjennomført, og et godt eksempel på at systematisk satsing på kommunikasjon over tid gir resultater. Lytring skaper møteplasser hvor tidsaktuelle tema blir belyst ved hjelp av nordnorsk forskning og kompetanse. Prosjektet formidler kunnskap, skaper engasjement, driver samfunnsdebatten videre og produserer ny kunnskap. Ikke bare kommer stadig flere strømmende til debattene, men arrangørene når enda videre ut ved hjelp av kommunikasjonstiltak før, under og etter debattene. Lytring bidrar også til økt kommunikasjonskompetanse gjennom opplæring av forskere som skal delta i debatt. Prosjektet er et godt eksempel på at samarbeid kan gi større ringvirkninger enn det en enkelt institusjon kan oppnå alene.

Festivalen Rakettnatt:

Rakettnatt viser at det er mulig å få til store ting med små budsjetter. Festivalen har det lille ekstra innen historiefortelling, og har skapt nye bilder av Nord-Norge gjennom kreativ bruk av kommunikasjon og et særegent konsept rundt Rakettkiosken. I en tid der mange festivaler sliter, oppnår Rakettnatt suksess og utsolgte konserter, mye takket være kommunikasjonsarbeidet. Festivalen har bidratt til å synliggjøre Tromsø, Nord-Norge og nordnorsk kultur i og utenfor Nord-Norge. Rakettnatt løfter fram unge og ukjente talent, setter det nordnorske musikkmiljøet på kartet og gir artister en verdifull arena. Festivalen fremmer viktige verdier som mangfold, blant annet ved å profilere et bredt spekter av nordnorske artister og ved å ha hovedvekt av kvinner på plakaten.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.