Ser på Andøya som et stort fortrinn for Norge

nfk

Forsvarskommisjonen ser på romaktiviteten på Andøya som et betydelig fortrinn for Norge. Medlemmene tror Andøya Spaceport vil bli den første oppskytingsbasen for neste generasjon satelitter i Europa, og mener denne evnen er svært viktig for oss og våre allierte i NATO.

I dag anbefalte kommisjonen 30 milliarder ekstra til forsvarsbudsjettet gjennom en rapport medlemmene har arbeidet med siden 2021. I deler av rapporten viet kommisjonen plass til å presisere hvor viktig aktiviteten på Andøya er for Norge og våre allierte. Medlemmene mener Andøya blant annet vil være viktig for evnen til å erstatte mikrosatelitter som enten må fornyes, skades, eller faller ut av banen sin. At dette er vektlagt på en slik måte er oppløftende med tanke på satsingen på Andøya i årene fremover, mener fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

– Når en så tung og viktig faggruppe kommer med anbefalinger og vurderer Andøya Spaceport som et betydelig fortrinn, så må det offentlige Norge støtte opp om dette og fortsette satsingen på dette viktige og fremtidsrettede området, sier hun.

Andøya Spaceport blir av kommisjonen vurdert slik: «Med stadig flere satellittkonstellasjoner og deres økende viktighet som infrastruktur vil det være et betydelig fortrinn for Norge.» Kommisjonen mener at Norsk romvirksomhet Norge er svært nær å utvikle en selvstendig verdikjede for utvikling, konstruksjon og oppskyting av mikrosatellitter. I tillegg følger også infrastrukturen for nedlastning og analyse av dataene de produserer. «Nasjonal satsing på oppskytingsfasiliteter på Andøya, og investeringene til Kongsberg Defence and Aerospace i norsk mikrosatellittfabrikk har strategisk verdi og gir store muligheter for Norge.», påpeker kommisjonen videre i sin rapport.

Fylkesrådslederen bifaller presiseringene som er gjort rundt Andøya.

-Vi ser at det blir stadig flere satellittkonstellasjoner, og at disse blir mer og mer viktige. Derfor har både vi, kommunen og private aktører støttet opp om aktiviteten i mange år allerede. Selv om vi trenger rakettforskere for å få realisert romeventyret på Andøya, så trenger ikke vi andre å være rakettforkere for å forstå at dette nettopp vil være et betydelig fortrinn for Norge, sier Eide.

I kommisjonens rapport anbefales det også at infrastruktur på Andøya og i Bodø må få nok ressurser til å kunne brukes også i fremtiden: «Det er planlagt å videreføre og styrke vedlikeholdet av kritisk infrastruktur på relevante lokasjoner i Luftforsvaret, herunder også Andøya og Bodø etter at basene er lagt ned. Dette for å styrke den nasjonale evne til alliert mottak i nord.» Forsvarskommisjonen mener det er svært viktig at videreføringen av infrastrukturen på disse flyplassene blir gjennomført og gitt nok ressurser.

– Jeg er glad for at Forsvarskommisjonen ser verdien av de forsvarstradisjonene og -installasjonene vi har i Nordland. Det vil sette enda mer tyngde bak de behovene vi i Nord-Norge har sett lenge, og vil bidra til å sikre at vi fremdeles skal ha en forsvarsevne i nord, konkluderer fylkesrådslederen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.